Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2021
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2021

înregistrări găsite: 64
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 210/2020
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog
Învățământ
2. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 359/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
3. 14.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 137/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
4. 14.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 24.03.2021, 25.03.2021
-
5. 14.04.2021 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune pentru educatia digitala 2021-2027 - Resetarea educatiei si formarii pentru era digitala – COM (2020) 624 -
6. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 120/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
7. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 122/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
8. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 132/2021
Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950
-
9. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 140/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
10. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 141/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2021 pentru modifcarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr.82/1991
-
11. 08.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 17.03.2021, 18.03.2021
-
12. 01.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 127/2021
Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
Învățământ
13. 31.03.2021 asupra PL nr. 717/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
14. 31.03.2021 asupra PL nr. 176/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
15. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Buget
Administrație
Juridică
16. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 92/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen
Buget
17. 31.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021
-
18. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 20/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
Sănătate
19. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 81/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2
Sănătate
20. 19.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 108/2021
Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
-
21. 19.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 117/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
22. 17.03.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 609/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
23. 17.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 19/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
24. 16.03.2021 Cartea verde privind imbatranirea populatiei - Promovarea solidaritatii si a responsabilitatii intre generatii – COM (2021) 50 -
25. 16.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
26. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 666/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii
-
27. 10.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 22/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
28. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 82/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Buget
29. 03.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
30. 26.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 520/2017
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie
Învățământ
31. 25.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 389/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
32. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Egalitatea de șanse
33. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 110/2021
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
-
34. 18.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 220/2016
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
35. 18.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
36. 18.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 22/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
37. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 64/2021
Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
38. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 88/2021
Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML)
-
39. 18.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021
-
40. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 78/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
41. 15.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021
-
42. 12.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 23/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi
-
43. 11.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 94/2017
Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă
-
44. 11.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 136/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
45. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 4/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari
-
46. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
47. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 15/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
48. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 25/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
49. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 36/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
50. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 40/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României
-
51. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 44/2021
Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa
-
52. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 46/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
-
53. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 50/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România
-
54. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 62/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
55. 11.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 70/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuințele
-
56. 10.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 282/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
Sănătate
57. 10.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 574/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
Administrație
Învățământ
58. 04.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 352/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
59. 04.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 1/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
60. 03.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 28.01.2021
-
61. 01.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 94/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
62. 01.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 404/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
Administrație
63. 14.01.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2020, 23.12.2020
-
64. 11.01.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2020, 15.12.2020
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 15 aprilie 2021, 21:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro