Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2020
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 42
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 600/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
2. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 64/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
3. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 131/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
4. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Juridică
5. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 17/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011
-
6. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 70/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
-
7. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 71/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
8. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 96/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
-
9. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Egalitatea de șanse
10. 12.03.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 337/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
11. 12.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 638/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Administrație
12. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 43/2020
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă
Administrație
13. 12.03.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Pregatirea conferintei privind viitorul Europei – COM (2020) 27 -
14. 12.03.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Strategia anuala pentru 2020 privind cresterea durabila – COM (2019) 650 -
15. 10.03.2020 asupra PL nr. 263/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
-
16. 10.03.2020 asupra PL nr. 399/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
17. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 660/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
18. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 671/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011
-
19. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 672/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
20. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 22/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară
-
21. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-
22. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 46/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
23. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
24. 09.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 72/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate
-
25. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 86/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Juridică
26. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 87/2020
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
Juridică
27. 04.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale -
28. 03.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 523/2019
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
29. 03.03.2020 asupra PL nr. 618/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
30. 03.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 10/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
31. 03.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
32. 03.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
33. 02.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 638/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Administrație
34. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 653/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
35. 25.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 659/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
36. 20.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
Învățământ
Juridică
37. 20.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 427/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Învățământ
38. 20.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
39. 20.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020
-
40. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea doamnei Victoria Violeta ALEXANDRU, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Egalitatea de șanse
41. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 452/2019
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Apărare
42. 04.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 495/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 aprilie 2020, 7:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro