Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2019
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..189      >>

înregistrări găsite: 189
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 15.10.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 144/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
2. 15.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2019, 02.10.2019
-
3. 14.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 532/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
4. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 406/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
-
5. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 411/2019
Proiectul Legii turismului
-
6. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 419/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
7. 08.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 384/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
-
8. 08.10.2019 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Raport privind punerea in aplicare a strategiilor nationale de integrare a romilor – COM (2019) 406 -
9. 07.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 263/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
-
10. 07.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 218/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
11. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 375/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor
-
12. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 381/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
13. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 388/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
14. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 392/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
-
15. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 396/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
16. 03.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 176/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
17. 03.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 24.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019
-
18. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 401/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
-
19. 02.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 295/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
20. 02.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 296/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
21. 02.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 298/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
22. 25.09.2019 asupra PL nr. 844/2007
Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România
-
23. 25.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 488/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
Administrație
24. 24.09.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 178/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
-
25. 24.09.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 262/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
26. 24.09.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 319/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
-
27. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 526/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
28. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 556/2018
Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultații prenatale
-
29. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 12/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991
-
30. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 14/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
31. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 36/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război
-
32. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 228/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Apărare
33. 24.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 327/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
34. 24.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 19.09.2019, 18.09.2019
-
35. 24.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2019, 12.09.2019
-
36. 24.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 05.09.2019, 04.09.2019
-
37. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 288/2019
Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
38. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 357/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
-
39. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 358/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
40. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 360/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
41. 23.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
42. 18.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 60/2017
Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down
Sănătate
43. 18.09.2019 Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fara acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonata a Uniunii – COM (2019) 195 -
44. 17.09.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 527/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
45. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 398/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
46. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 665/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Buget
47. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 22/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
48. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 24/2019
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
49. 12.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 106/2019
Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor
Sănătate
50. 04.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 293/2019
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
51. 04.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 311/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
52. 04.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 330/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
-
53. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 300/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
54. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 301/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
55. 02.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2019, 19.06.2019, 20.06.2019
-
56. 02.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2019, 27.06.2019
-
57. 02.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019
-
58. 26.06.2019 asupra PL nr. 725/2018
Proiect de Lege privind sistemul public de pensii
-
59. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 125/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
-
60. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 251/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgarii ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
61. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 264/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
62. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 291/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
63. 19.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 249/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
64. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 265/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
65. 19.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 270/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 12.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 48/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Apărare
67. 12.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 98/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
68. 12.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 225/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
69. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 243/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Agricultură
70. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 399/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
71. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 487/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
72. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 98/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
73. 11.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 180/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
-
74. 11.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 239/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
75. 11.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
76. 03.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019
-
77. 03.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
78. 20.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 550/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
79. 20.05.2019 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor pana in 2020 – COM (2018) 785 -
80. 08.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 163/2019
Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Apărare
81. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 210/2019
Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
82. 07.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 214/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
83. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 216/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
-
84. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 229/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
85. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
86. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
87. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
88. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 37/2017
Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar
-
89. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 143/2019
Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
-
90. 24.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
91. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 195/2019
Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
92. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 197/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale
-
93. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 198/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
94. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-
95. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 713/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
96. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 110/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
Juridică
97. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 680/2018
Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
Buget
98. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 722/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
99. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 192/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 octombrie 2019, 7:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro