Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2019
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..156      >>

înregistrări găsite: 156
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 08.10.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 170/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
2. 08.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 319/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
Juridică
3. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 383/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
-
4. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 371/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
-
5. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 372/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
-
6. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 373/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
7. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 375/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor
-
8. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 376/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
9. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 382/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
10. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 387/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
11. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 388/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
12. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 389/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
-
13. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 390/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
-
14. 25.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 488/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
Muncă
15. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 320/2019
Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial
-
16. 18.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 339/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
17. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 170/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
18. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 338/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
19. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 340/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
20. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 341/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
-
21. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 344/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor
-
22. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 350/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
23. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 351/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
24. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 358/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
25. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 361/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
26. 12.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 324/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
27. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 300/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
28. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
29. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 306/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
30. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 309/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear
-
31. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 317/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
32. 03.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 246/2019
Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
Juridică
33. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 316/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
34. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 329/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
35. 27.06.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 383/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
Buget
36. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 659/2018
Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing
Industrii
Tehnologia informației
37. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 11/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Juridică
38. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 104/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
Juridică
39. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 114/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Agricultură
Învățământ
40. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
41. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 247/2019
Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Apărare
42. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 250/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Industrii
43. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 723/2018
Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Juridică
44. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 254/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
-
45. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 266/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
46. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 267/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
47. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 268/2019
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia"
-
48. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 269/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
-
49. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 273/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
-
50. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 274/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
51. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 274/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Juridică
52. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 289/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Juridică
53. 24.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 162/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
Juridică
54. 20.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 431/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
55. 13.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 84/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
56. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 249/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
57. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 259/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
-
58. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 260/2019
Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România"
-
59. 04.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 102/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
-
60. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 239/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
61. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 240/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
-
62. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 241/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
-
63. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 244/2019
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
64. 13.05.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 209/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Juridică
65. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 179/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
Buget
Industrii
66. 23.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
Sănătate
67. 18.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 200/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
Apărare
68. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 453/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Buget
Juridică
69. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 182/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Industrii
Juridică
70. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 209/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Juridică
71. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 129/2019
Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
-
72. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 133/2019
Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale
-
73. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 134/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
-
74. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 136/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
75. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 214/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
76. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 217/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
-
77. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 219/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
78. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 221/2019
Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
79. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 745/2018
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
Industrii
80. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 44/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
Industrii
81. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 92/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
-
82. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 127/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
83. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 109/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
84. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 160/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
85. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 161/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
86. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 165/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov
-
87. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 166/2019
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău
-
88. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 167/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului"
-
89. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 168/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-
90. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 171/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
91. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 172/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
92. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 174/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
93. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 175/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
94. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 185/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
95. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 187/2019
Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
-
96. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 189/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
97. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 193/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
98. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 194/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995
-
99. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 195/2019
Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 octombrie 2019, 17:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro