Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din anul 2020
Comisia:Comisia pentru transporturi și infrastructură
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 58
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 09.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
2. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 405/2020
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
-
3. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 425/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României
-
4. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 441/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
-
5. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 462/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
-
6. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 465/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE
-
7. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 611/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
8. 02.07.2020 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR Turism si transport în 2020 si ulterior -
9. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 37/2017
Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar
Muncă
10. 30.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
11. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 336/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 /2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
Tehnologia informației
12. 25.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 344/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
13. 25.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 352/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
14. 24.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2020
-
15. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 294/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5
Administrație
Juridică
16. 23.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 348/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
-
17. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 591/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
-
18. 17.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2020
-
19. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 168/2020
Proiect de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași
Cultură
20. 09.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
21. 04.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 112/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval
Muncă
22. 04.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
23. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 423/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
-
24. 27.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2020
-
25. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
26. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 237/2020
Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "
-
27. 11.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 22/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară
-
28. 07.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
29. 30.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
30. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
31. 15.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 97/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice
-
32. 15.04.2020 Aviz comun asupra Decretului privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei -
33. 10.04.2020 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei Catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor -
34. 09.04.2020 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei Catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Conturarea viitorului digital al Europei -
35. 08.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 16/2020
Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980
-
36. 08.04.2020 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei Catre Parlamentul European si Consiliu – Pregatirea Conferintei privind viitorul Europei -
37. 08.04.2020 PROIECT DE OPINIE asupra CARTII ALBE- Inteligenta artificiala – O abordare europeana axata pe excelenta si incredere -
38. 06.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
39. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 76/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
-
40. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 109/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
41. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 380/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Industrii
Juridică
Apărare
42. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Lucian Nicolae Bode, candidat la functia de ministru al transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor Tehnologia informației
43. 13.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
44. 12.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 14/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
45. 12.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 19/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
-
46. 12.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 28/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
47. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
48. 09.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020
-
49. 05.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 407/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
Industrii
Administrație
50. 04.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Lucian Nicolae Bode, candidat la functia de ministru al transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor -
51. 03.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
52. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Lucian Nicolae Bode, candidat la functia de ministru al transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor Tehnologia informației
53. 17.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
54. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 283/2019
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
55. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 355/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Apărare
56. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 379/2019
Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto
Industrii
Juridică
Apărare
57. 10.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
58. 04.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 644/2019
Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 27 septembrie 2020, 15:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro