Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2021
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2021

înregistrări găsite: 80
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 08.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 01.03.2021
-
2. 08.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 01.03.2021
-
3. 07.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 323/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Administrație
4. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 460/2019
Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
Agricultură
5. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 59/2021
Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României
Agricultură
6. 30.03.2021 AVIZ DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 75/2021
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
7. 30.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 24.03.2021, 25.03.2021
-
8. 30.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
9. 24.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 75/2021
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
10. 24.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
11. 24.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2021, 04.03.2021
-
12. 23.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 137/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat
Juridică
13. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 357/2020
Proiect de Lege privind achiziția de echipamente de protecție și aparatură medicală și de construcție de infrastructură spitalicească
-
14. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 390/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
15. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 556/2020
Proiect de Lege pentru sprijinirea producției interne de autovehicule și echipamente electrice și electronice de uz casnic
-
16. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 620/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
-
17. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 76/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
18. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 112/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
19. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 115/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
20. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 116/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
-
21. 18.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2021, 04.03.2021
-
22. 18.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
23. 16.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 601/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România și a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și cerficarea produselor și a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
-
24. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 373/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
25. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 416/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
-
26. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 435/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
27. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 446/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
28. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 565/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
29. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 570/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
30. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 416/2020
Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase
-
31. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 48/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
32. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 49/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
33. 10.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 106/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
-
34. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 484/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
Buget
Juridică
35. - 03.03.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 163/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
-
36. 03.03.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 163/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
-
37. 02.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 682/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
38. 02.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 90/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
39. 26.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 195/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local
-
40. 26.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 7/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
-
41. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Economică
42. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Economică
43. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Economică
44. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Economică
45. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Economică
46. 24.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 489/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
-
47. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 174/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
48. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 341/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
49. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 443/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
-
50. - 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 489/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
-
51. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 576/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
-
52. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 596/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
-
53. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 603/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
-
54. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 655/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
-
55. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 45/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
56. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 84/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
57. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 87/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
58. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 514/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
59. 17.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021
-
60. 17.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021
-
61. 17.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020
-
62. 17.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.12.2020, 29.12.2020
-
63. 17.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2020, 15.12.2020
-
64. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 622/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”
-
65. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
66. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 640/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-
67. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 667/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
-
68. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
69. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 21/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene
-
70. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 28/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
71. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 32/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii
-
72. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 33/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
-
73. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 34/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
-
74. 16.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 38/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
75. 10.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 658/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
76. 09.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 1/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
77. 02.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 331/2020
Proiect de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România
-
78. 01.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 635/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-
79. 01.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 636/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-
80. 01.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 637/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 11 aprilie 2021, 4:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro