Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2021
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2021

înregistrări găsite: 52
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 126/2021
Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
2. 20.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 147/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
3. 20.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 151/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
4. 20.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 152/2021
Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilo
-
5. 20.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 153/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
6. 20.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.04.2021
-
7. 20.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021
-
8. 14.04.2021 PROIECT DE OPINIE asupra Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale [COM(2021) 102] -
9. 13.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 141/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2021 pentru modifcarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr.82/1991
-
10. 13.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 142/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
11. 13.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 01.03.2021
-
12. 13.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 01.03.2021
-
13. 12.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 134/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
14. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 133/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
15. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 136/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
-
16. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 137/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
17. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 138/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
18. 24.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 127/2021
Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
-
19. 24.03.2021 PROIECT DE OPINIE asupra Spatiului european al educatiei pana in 2025 [COM(2020) 625] -
20. 24.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.03.2021
-
21. 24.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2021
-
22. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 75/2021
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
23. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 121/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
24. 18.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 123/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
25. 18.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2021
-
26. 18.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021
-
27. 11.03.2021 PROIECT DE OPINIE asupra documentului Comisiei Europene- Cartea verde privind îmbatrânirea populației. Promovarea solidartații și a responsabilitații între generatii -
28. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
Muncă
29. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
30. 22.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021
-
31. 22.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021
-
32. 22.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2021
-
33. 22.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2021
-
34. 19.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 22/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
35. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 3/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
-
36. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 4/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari
-
37. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 16/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
38. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 26/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
-
39. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 31/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
40. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 37/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
41. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 40/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României
-
42. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 62/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
43. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 66/2021
Proiect de Lege pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active
-
44. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 70/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuințele
-
45. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 72/2021
Proiect de Lege privind participarea salariaților la profit, precum și pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal
-
46. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 81/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2
-
47. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 82/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
48. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 87/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
49. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 93/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
50. 18.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 95/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
51. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 78/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
52. 16.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 606/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Juridică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 aprilie 2021, 20:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro