Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2021
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2021

înregistrări găsite: 49
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 121/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Sănătate
2. 09.04.2021 asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-
3. 09.04.2021 asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
4. 09.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
5. 08.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 243/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
6. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 10/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
7. 08.04.2021 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O uniune a pietelor de capital pentru cetațeni și întreprinderi – un nou plan de actiune -
8. 07.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 413/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
9. 06.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021
-
10. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 178/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești
Agricultură
11. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
Juridică
12. 31.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 597/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
13. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 92/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen
Muncă
14. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 105/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
-
15. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 442/2019
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie
-
16. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 461/2020
Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
17. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 466/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
Juridică
18. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 44/2021
Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa
-
19. 30.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 128/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020
-
20. 26.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
21. 25.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 107/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
22. 25.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
23. 25.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
24. 18.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 491/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
25. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la Contul de executie bugetara pe anul 2019 al Societatii Române de Radiodifuziune -
26. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la contul de executie bugetara pe anul 2018 al Societatii Române de Televiziune -
27. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la contul de executie bugetara pe anul 2019 al Societatii Române de Televiziune -
28. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la Contul de executie bugetara pe anul 2018 al Societatii Române de Radiodifuziune -
29. 16.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
30. 09.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2021, 04.03.2021
-
31. 08.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 439/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
32. 08.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 528/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
Cultură
33. 08.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 679/2020
Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții
-
34. 08.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 91/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții
-
35. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 484/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
Industrii
Juridică
36. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 82/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Muncă
37. 02.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
38. 01.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 98/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles
-
39. 01.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
40. 01.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 110/2021
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
-
41. 23.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 111/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021
-
42. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 560/2020
Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale
-
43. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 633/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Sănătate
44. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 56/2021
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
45. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 90/2021
Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
46. 15.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 11.02.2021
-
47. 09.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 284/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
48. 09.02.2021 Raport asupra proiectului de Hotarare privind Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2021 -
49. 02.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 28.01.2021
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 13 aprilie 2021, 10:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro