Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2020
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..128      >>

înregistrări găsite: 128
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 14.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 425/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
2. 14.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 360/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
3. 14.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 272/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
4. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 170/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
5. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 352/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
6. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 392/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri administrative și fiscale
-
7. 09.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 328/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
8. 09.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 406/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
9. 09.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.07.2020
-
10. 09.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.07.2020
-
11. 08.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 371/2020
Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice
-
12. 02.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
13. 02.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
14. 01.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
Industrii
15. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 587/2019
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
Sănătate
Cultură
16. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 646/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
17. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 350/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
-
18. 29.06.2020 RAPORT COMUN cu privire la audierea candidatilor pentru functiile de consilier de conturi, vicepresedinte la Curtea de Conturi si vicepresedinte la Autoritatea de Audit -
19. 26.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2020
-
20. 26.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2020
-
21. 25.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
22. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 721/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
Juridică
23. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 345/2020
Proiect de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012
-
24. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 348/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
Tehnologia informației
25. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 351/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
-
26. 23.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 18.06.2020
-
27. 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2020
Tehnologia informației
28. 23.06.2020 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatului pentru ocuparea funcției de președinte – membru executiv al Consiliului Autorit??ii de Supraveghere Financiar? Economică
29. 18.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 19/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
Industrii
Juridică
30. 18.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 153/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
31. 18.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 154/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
-
32. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 396/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
33. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 80/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
34. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 269/2020
Propunere legislativă privind protecția civilă
-
35. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 276/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
36. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 367/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative
-
37. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 109/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
38. 10.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 354/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
-
39. 10.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
40. 09.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 354/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
-
41. 09.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
42. 04.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 173/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
Administrație
43. 03.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
44. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 11/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
Sănătate
45. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 292/2020
Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii
-
46. 03.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
47. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 281/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale
-
48. 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2020
-
49. 27.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
50. 27.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 116/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
51. 27.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2020
-
52. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 177/2020
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”
Apărare
53. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 209/2020
Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România
-
54. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 246/2020
Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României
-
55. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Muncă
56. 21.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 640/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
Agricultură
57. 21.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2020
-
58. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2020
-
59. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 242/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
60. 14.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2020
-
61. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 421/2019
Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
-
62. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 50/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
63. 13.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2020
-
64. 13.05.2020 PROIECT DE OPINIE privind COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR. Raspunsul la CORONAVIRUS - Utilizarea fiecarui euro disponibil, prin orice modalitate posibila, pentru a salva vietile si mijloacele de trai -
65. 11.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2020
-
66. 06.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2020
-
67. 06.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
68. 05.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 651/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
69. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 109/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
70. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 190/2020
Proiect de Lege privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
Juridică
71. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
72. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 79/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
Cultură
73. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 137/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
74. 29.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
75. 29.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
76. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 134/2020
Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
-
77. 23.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 479/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
78. 23.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
79. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 142/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
-
80. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 143/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Juridică
81. 08.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
82. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 78/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
83. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-
84. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
85. 03.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
86. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 662/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
Industrii
Juridică
87. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 663/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive
Industrii
Juridică
88. 27.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
89. 23.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2020
-
90. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Industrii
Juridică
91. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 665/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe
Juridică
92. 17.03.2020 AVIZ COMUN asupra Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei -
93. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Vasile-Florin Citu,candidatul propus de catre Prim-ministrul desemnat, domnul Ludovic Orban, la functia de ministru al finantelor publice -
94. 12.03.2020 asupra PL nr. 453/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Administrație
Juridică
95. 12.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Agricultură
96. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 542/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cultură
97. 12.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
98. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 69/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
-
99. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 14 iulie 2020, 19:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro