Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din anul 2020
Comisia:Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 69
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 426/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
-
2. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 455/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea consulară
-
3. 19.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 421/2019
Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
Industrii
Juridică
4. 02.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
5. 02.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2020
-
6. 02.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
7. 02.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.06.2020
-
8. 01.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2020
-
9. 01.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020
-
10. 01.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
11. 01.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2020
-
12. 01.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2020
-
13. 01.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
14. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 308/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
15. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 336/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 /2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
-
16. 29.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 387/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
-
17. 24.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 275/2020
Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc
-
18. 24.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 327/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare
-
19. 24.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 328/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
20. 24.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 346/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
21. 23.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 241/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
Apărare
22. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 348/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
Buget
23. 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2020
Buget
24. 18.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
25. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 241/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
Apărare
26. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 254/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
27. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 255/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale
-
28. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 317/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
-
29. 11.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 258/2020
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua națională a comerțului electronic"
Administrație
30. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020
-
31. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020
-
32. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020
-
33. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2020
-
34. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2020
-
35. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2020
-
36. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
37. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
38. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
39. 11.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2020
-
40. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
41. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
42. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
43. 11.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2020
-
44. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 36/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Industrii
45. 03.06.2020 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pe anul 2018 -
46. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 239/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
47. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 83/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale
Administrație
48. 05.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 126/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
49. 05.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 129/2020
Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
-
50. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
51. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 96/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
-
52. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
53. 23.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 73/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
Învățământ
54. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 22/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară
-
55. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 27/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51)și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice
-
56. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
57. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 57/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
-
58. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 72/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate
-
59. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Lucian Nicolae Bode, candidat la functia de ministru al transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor -
60. 10.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020
-
61. 10.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2020
-
62. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 341/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
Industrii
63. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 112/2019
Proiectul Legii manualului școlar
-
64. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 628/2019
Proiect de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
-
65. 24.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2020
-
66. 24.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2020
-
67. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Lucian Nicolae Bode, candidat la functia de ministru al transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor -
68. 06.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.01.2020
-
69. 06.02.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.01.2020
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 24 septembrie 2020, 14:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro