Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2021
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..439      >>

înregistrări găsite: 439
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.10.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
2. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 644/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
Agricultură
3. 26.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 318/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
4. 26.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 320/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
5. 26.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 28.01.2021
-
6. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 374/2015
Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale
Administrație
7. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 846/2015
Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate
Administrație
8. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 848/2015
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate
Administrație
9. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 849/2015
Propunere legislativă privind organizarea, desfășurarea și exercitarea votului prin corespondență de către cetățenii români din străinătate
Administrație
10. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 588/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
11. 25.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 35/2020
Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
-
12. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 89/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
-
13. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 164/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
14. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 301/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
15. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 413/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008
Agricultură
16. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 597/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
Administrație
Învățământ
17. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 200/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
18. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 254/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Buget
19. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 216/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
20. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 228/2021
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
21. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 233/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
22. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 235/2021
Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie
-
23. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 240/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
24. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 250/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
-
25. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 260/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
26. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 267/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
27. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 272/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
28. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 278/2021
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
-
29. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 290/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
30. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 319/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999
-
31. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 322/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
32. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 326/2021
Proiect de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Național "
-
33. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
34. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 330/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
35. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 335/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
36. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 342/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021
-
37. 21.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 396/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
38. 21.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2021
-
39. 20.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 57/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
Cultură
40. 20.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 328/2021
Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
41. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Stelian Cristian Ion, candidat la funcția de ministru al justitiei Drepturile omului
Abuzuri
42. 18.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 120/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Administrație
43. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 283/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare
-
44. 18.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2021
-
45. 15.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 232/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
46. 15.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 286/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) și (12) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
47. 15.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 295/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”
-
48. 15.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 297/2021
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
49. 14.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2021
-
50. 12.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.02.2021, 02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021
-
51. 12.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2021
-
52. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 489/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
-
53. 07.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 284/2021
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
-
54. 05.10.2021 asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
55. 04.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 268/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021
-
56. 30.09.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 292/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
57. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 183/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
-
58. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 577/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
59. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 376/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
60. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 379/2015
Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
61. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 271/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
62. 30.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2021
-
63. 30.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2021
-
64. 30.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2021
-
65. 30.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2021
-
66. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 300/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
67. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 310/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
-
68. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 321/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
69. 27.09.2021 asupra PL nr. 612/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea
Administrație
70. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 642/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
Agricultură
Administrație
71. 23.09.2021 asupra PL nr. 527/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
Administrație
72. 23.09.2021 asupra PL nr. 568/2019
Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea
Administrație
73. 22.09.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 56/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Industrii
Agricultură
74. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 654/2009
Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România
-
75. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 391/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
76. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 424/2014
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România
-
77. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 372/2015
Proiect de Lege privind juramântul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului
-
78. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 387/2015
Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003
-
79. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 389/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată
-
80. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 397/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
81. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 409/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
82. 21.09.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 33/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
-
83. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 250/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
-
84. 21.09.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 410/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010
-
85. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 515/2016
Proiectul Legii referitoare la procedura privind emiterea somației de plată pentru creanțele necontestate
-
86. 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 506/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
87. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 187/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
88. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 189/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societății Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
-
89. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 197/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
90. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 238/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
91. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 255/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
92. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 259/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
-
93. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 269/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
94. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 279/2021
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua națională a familiilor numeroase”
-
95. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 308/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
96. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 313/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020
-
97. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 323/2021
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
-
98. - 21.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 424/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
-
99. 20.09.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 208/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Industrii

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 8:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro