Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 11755
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 25.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 514/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
Agricultură
Învățământ
2. 20.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Învățământ
3. 18.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Marian Catalin Predoiu candidat la functia de ministru al Justitiei Drepturile omului
Abuzuri
4. 12.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 362/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
Administrație
5. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 1/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
6. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 461/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
7. 11.02.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 598/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
8. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 598/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
9. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 260/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
10. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 489/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului
-
11. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 513/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
12. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 550/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
13. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 588/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
14. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 82/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
-
15. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 150/2018
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
-
16. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 278/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
17. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 437/2018
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
-
18. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 213/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
-
19. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 283/2019
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
20. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 355/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
21. 10.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 379/2019
Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto
Industrii
Apărare
22. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 629/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
23. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 631/2019
Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical
-
24. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 643/2019
Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018
-
25. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 644/2019
Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice
-
26. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 646/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
27. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
28. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 658/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
-
29. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 673/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
-
30. 10.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 8/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998
-
31. 10.02.2020 PUNCT DE VEDERE referitor la scrisoarea domnului deputat Bogdan Petru Cojocaru privind existenta/inexistenta starii de incompatibilitate intre calitatea de deputat si functia de inspector superior in cadrul unei unitati administrativ teritoriale -
32. 04.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 115/2019
Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
Agricultură
Administrație
33. 29.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 361/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Agricultură
34. 13.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Apărare
35. 13.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 616/2018
Proiect de Lege privind declasificarea unor documente
Apărare
36. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
37. 19.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 193/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.41 și art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
38. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 379/2018
Proiect de Lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați
Administrație
39. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 244/2019
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
40. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 275/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
Administrație
41. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 284/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
-
42. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 343/2019
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
Administrație
43. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 610/2019
Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău
-
44. 18.12.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Economică
45. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 91/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
46. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 448/2019
Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene
Politică externă
47. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
48. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 549/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Sănătate
Apărare
49. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 585/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Administrație
50. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 654/2019
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Buget
51. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 292/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
52. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 478/2017
Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România
-
53. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
54. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 103/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
55. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 616/2018
Proiect de Lege privind declasificarea unor documente
-
56. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 692/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
57. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 701/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
58. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
59. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 359/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
60. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 403/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
-
61. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 411/2019
Proiectul Legii turismului
-
62. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 423/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
-
63. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 424/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
64. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 425/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
65. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 430/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
66. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 447/2019
Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare
-
67. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 458/2019
Proiectul Legii resurselor hidrominerale
-
68. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 459/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
69. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 463/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019
-
70. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 465/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
71. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 467/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
72. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 468/2019
Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil"
-
73. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 469/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
74. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 473/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
75. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
76. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 476/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
77. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 477/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
78. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 478/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
79. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 479/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
80. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 480/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
81. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 481/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
82. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 482/2019
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative
-
83. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
-
84. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 485/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
85. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 486/2019
Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
-
86. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 490/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
87. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 491/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
88. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 492/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013
-
89. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 493/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
90. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 494/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
91. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 495/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
92. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 497/2019
Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor
-
93. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 500/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
94. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 501/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
95. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 503/2019
Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
96. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 504/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
97. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 506/2019
Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor
-
98. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 507/2019
Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România
-
99. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 509/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea orașului lași drept inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 februarie 2020, 10:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro