Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2019
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2019

înregistrări găsite: 79
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 10.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2019, 09.10.2019
-
2. 10.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2019, 09.10.2019
-
3. 09.10.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 05.09.2019
-
4. 09.10.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 05.09.2019
-
5. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 372/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
-
6. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 374/2019
Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
7. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 388/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
8. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 400/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
9. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 410/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
-
10. 26.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 801/2015
Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
Buget
11. 26.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 26.09.2019
-
12. 26.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2019, 26.09.2019
-
13. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 269/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
-
14. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 270/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
15. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 360/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
16. 19.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 251/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgarii ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
17. 19.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 273/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
-
18. 19.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 309/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear
-
19. 19.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019
-
20. 19.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019
-
21. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 276/2019
Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului
-
22. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 311/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
23. 10.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
24. 10.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
25. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 654/2018
Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor
Buget
26. 23.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 28.03.2019
-
27. 23.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 28.03.2019
-
28. 18.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
29. 18.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
30. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 120/2019
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Buget
31. 16.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 222/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
-
32. 11.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
33. 11.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
34. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 173/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
35. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 174/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
36. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 175/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
37. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 177/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
38. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 189/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
39. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 197/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale
-
40. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 198/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
41. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 208/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
42. 04.04.2019 asupra PL nr. 482/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Juridică
43. 04.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
44. 04.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
45. 01.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
46. 01.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
47. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 297/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților
Juridică
48. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 503/2018
Proiect de Lege privind societățile mutuale de asigurare
Buget
49. 25.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
50. 18.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
51. 14.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 80/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
52. 14.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
53. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 49/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
-
54. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 62/2019
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
55. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 72/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996
-
56. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 81/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
57. 07.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 07.03.2019
-
58. 07.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 07.03.2019
-
59. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 53/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
60. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 56/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
61. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 73/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
62. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 75/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
63. 04.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
64. 04.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
65. 25.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
66. 25.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
67. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
68. 20.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 8/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
-
69. 14.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019, 12.02.2019
-
70. 14.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2019, 12.02.2019
-
71. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
72. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
73. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
74. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
75. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
76. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
77. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
78. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii
79. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Industrii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 octombrie 2019, 8:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro