Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

Camera Deputaților organizează în zilele de 29 noiembrie și 14 decembrie 2018 concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV - DIRECȚIA PENTRU LUCRĂRILE ȘI SECRETARIATUL COMISIILOR - COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI:

Posturi scoase la concurs
CONSILIER PARLAMENTAR - 1 post vacant durată determinată vezi detalii post
Condiții de participare
  • Cetățenie română;
  • Cunoașterea limbii române;
  • 18 ani împliniți;
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Vechimea minimă în specialitate 3 ani;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
  • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
  • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
Probele de concurs
consilier parlamentar
- Proba scrisă - 29.11.2018, ora 10:00
- Proba orală - 14.12.2018, ora 10:00
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
Bibliografie si tematica

Înscrierea la concurs se face la sediul Camerei Deputaților din Palatul Parlamentului, între orele 10:00-12:00 pâna în data de 23.11.2018 .
Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs, dna Elena Popa, telefon 021 4142241 sau interior 2241, apelabil din interiorul Palatului Parlamentului.

Pentru sustinerea probei orale, candidatul declarat admis la proba scrisa, se va prezenta la intrarea A3S2 in data de 14.12.2018, ora 09:30, cu cartea de identitate.

Anunț publicat în data de 29.10.2018
REZULTATELE CONCURSULUI
Candidat Selecție dosar Proba scrisă Proba orală Rezultat final
1. 618 ADMIS Neprezentat - Neprezentat
2. 628 ADMIS ADMIS
98.00
ADMIS
100.00
ADMIS
99.00
3. 629 ADMIS Respins
66.83
-
Probele concursului se notează cu puncte de la 1 la 100
Selecția de dosare a fost publicat în data de 27.11.2018
Rezultatul probei scrise a fost publicat în data de 29.11.2018
Rezultatul probei orale a fost publicat în data de 14.12.2018
Rezultatul final a fost publicat în data de 17.12.2018
În urma contestatiei depusă de 629, comisia de solutionare a contestatiilor s-a intrunit in data de 06.12.2018 si in urma recorectării lucrării, punctajul obținut de candidat este de 52,83 puncte. In conformitate cu articolul 68 lit.c) din Regulamentul intern al functionarilor publici parlamentari din serviciile Camerei Deputatilor, contestația depusă de 629 a fost respinsă .
Rezultatul contestatiei a fost publicat în data de 10.12.2018