Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Theodora Șotcan > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Cooperare Româno - Irlandeză în domeniul educației.
Irlanda - un model de succes prin cooperarea dintre Consiliul Național pentru Curriculum și Consiliul Național pentru Competențe

În perioada 22 - 25 octombrie 2019, o delegație a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, condusă de domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte al Comisiei, a efectuat o deplasare la Dublin, pentru un schimb de experiență în domeniile educație, cercetare, tineret și sport - legislativ/politici publice și sectoriale asociate acestor domenii.

Din delegația parlamentară română au mai făcut parte domnul deputat Anton Anton, membru al Comisiei - Grupul parlamentar al ALDE, doamna deputat Theodora Șotcan - membru al Comisiei - Grupul parlamentar al PSD, precum și doamna Ioana Florina Mînzu - coordonator tehnic delegație.
Pe parcursul vizitei, delegația parlamentară a beneficiat de suportul Ambasadei României în Republica Irlanda, delegația fiind însoțită de Excelența Sa, doamna Mihaela Breazu, Ambasadorul României în Republica Irlanda, precum și de doamna Florina Sava, Ministru plenipotențiar/Prim colaborator.
Vizita a avut drept obiective schimburi bilaterale la nivelul Comisiilor de educație ale celor două foruri legislative, cu accent pe cunoașterea reciprocă a sistemelor de educație și cercetare, dar și a activităților specifice în domeniul tineretului și sportului, precum și pe identificarea oportunităților de colaborare pentru aspectele de interes comun.
Programul vizitei a cuprins o întrevedere cu reprezentanți ai Comisiei comune pentru educație și pregătire și cu membrii ai Grupului de prietenie Irlanda-România din Parlamentul Irlandei. În cadrul convorbirilor de la ministerul de resort a avut loc o întrevedere cu domnul Joe McHugh, ministrul Educației și Pregătirii.
Pe parcursul vizitei, delegația a avut oportunitatea să observe modul de derulare a lucrărilor plenului Camerei Deputaților, ocazie cu care Excelența Sa, domnul Seán Ó Fearghaíl, președintele Camerei, a salutat prezența delegației României. Cu acest prilej, Excelența Sa, domnul Simon Coveney, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și comerțului, cu responsabilități pe Brexit, a ținut să salute personal delegația României.
În continuare, programul a inclus convorbiri cu reprezentanți ai Autorității pentru Învățământ Superior, ai ”Further Education” și ai Inspectoratului Școlar, în cadrul cărora partea irlandeză a prezentat sistemul național de educație - valori și principii, structură și organizare, politici și strategii, sistemul de evaluare, traseele absolvenților, modalități de corelare a ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, în special în sfera educației vocaționale și tehnice, aspecte privind inspecțiile școlare și mecanisme de evaluare instituțională. Convorbirile de la ”Dublin City University” au avut ca tematică învățământul superior din cele două state, mobilitatea cadrelor didactice și a studenților, programele de cooperare internațională și accesul absolvenților pe piața muncii.
Vizita la ”Castleknock Community College” a prilejuit delegației României posibilitatea să aibă discuții cu reprezentanți din conducerea școlii, dar mai ales cu elevii români participanți la Cursul de limbă, cultură și civilizație românească, dar și să viziteze compusul, sălile de curs și laboratoarele unei prestigioase unități de învățământ secundar.
În cadrul tuturor întâlnirilor, discuțiile s-au axat pe teme diverse legate de: legislația în domeniul educației; relațiile dintre ministerele de resort, agenții și alte structuri din domeniul educației și cercetării; finanțarea învățământului - modele specifice; tipuri de evaluare a elevilor și selecția acestora pentru un nivelul superior de educație (liceu, universitate); promovarea stagiilor de ucenicie și de pregătire; modalități de accedere în învățământul superior; aspecte legate de activitatea de cercetare; dinamica educație-cercetare în cadrul universităților și schimburile de studenți.
Pe parcursul vizitei, interlocutorii irlandezi au făcut succinte prezentări ale sistemului de învățământ, oferind repere relevante din activitatea desfășurată la nivel legislativ și executiv, tendințe, evoluții în domeniul educației, dificultăți și soluții pentru dileme comune. La rândul său, partea română a evidențiat că România este preocupată de reformarea sistemului educațional, de includerea pe scară largă a unor măsuri care să asigure egalitatea de șanse și accesul tinerilor la o educație de calitate, preocuparea pentru includerea tinerilor absolvenți pe piața muncii, corelarea învățământului profesional, liceal și universitar cu cerințele angajatorilor, prin stagii de practică și experiențe concrete, cooperarea internațională în domeniul educațional.
Pe parcursul discuțiilor, partea română a remarcat importanța pe care o acordă statul irlandez învățământului, alocarea unor resurse și procente semnificative din PIB pentru educație și pentru cercetare, conceptul de an de tranziție (Transition Year-TY), sistemul amplu de educație pentru adulți, cu accent pe incluziunea socială și pregătirea permanentă a angajaților. Un alt element relevant este înființarea a nouă structuri regionale FORA (Regional Skills Fora) pentru a coordona o abordare integrată între învățământul superior și formarea profesională în raport cu nevoia de competențe, potrivit cerințelor angajatorilor și a pieței forței de muncă, ce au sarcina de a dezvolta planuri de acțiune regională privind oferta locurilor de muncă.
În discuția cu domnul Joe McHugh, ministrul Educației și Pregătirii, delegația română a adresat mulțumiri pentru preluarea, în cinci școli irlandeze din Dublin, a Cursului de limbă, cultură și civilizație românească, susținut de Institutul Limbii Române. Totodată, pe fondul creșterii constante a comunității românești din Irlanda și în acord cu interesul manifestat de membrii acesteia, s-a subliniat că România s-ar bucura de extinderea implementării Cursului în școlile din Irlanda.
Din discuțiile cu reprezentanții ”Dublin City University” a reieșit necesitatea unei mai bune mobilități a cadrelor didactice și a studenților, prin semnarea de parteneriate între universitățile românești și cele irlandeze, stabilindu-se inițierea și susținerea unor proiecte educaționale diverse.
Pe parcursul întâlnirilor, domnul președinte Sorin Mihai Cîmpeanu a subliniat că România dorește o intensificare a colaborării în cadrul inițiativelor europene, precum Programul Erasmus+, și a cooperării directe între instituțiile de învățământ superior din cele două țări, dar și schimbul de bune practici.
Un subiect aparte l-a constituit discuția despre prezența universităților din Irlanda și România în cadrul Rețelelor Europene de Universități, evidențiindu-se reușita celor două instituții de învățământ superior din Irlanda (Trinity College Dublin și Dublin City University), precum și a celor trei universități românești (Universitatea București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București și Universitatea Tehnică de Construcții București).
Cu ocazia acestei vizite, domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, a lansat, în numele Comisiei, invitația ca o delegație a Comisiei comune similare din Parlamentul Irlandei să efectueze o vizită în România pentru a dezvolta colaborarea prin explorarea unor oportunități de proiecte educaționale și culturale comune.
Totodată, s-a desprins dorința comună de a menține colaborarea atât între parlamentele naționale, cât și între ministerele și instituțiile guvernamentale de resort ale celor două țări.
Vizita a constituit un element important pentru dinamizarea relațiilor dintre cele două Parlamente și a evidențiat rolul comisiilor de specialitate în angajarea părților într-un dialog deschis și aplicat, cu analize și soluții de specialitate, pe subiecte aflate nu numai la nivel de agendă bilaterală, ci și în agenda europeană.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 14 aprilie 2021, 8:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro