Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaților > Grupuri > PSD Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat
Întrebari si interpelari adresate în anul 2004

  Întrebarea Titlu / Adresanti PSD
1. 1710A/02-02-2004 Referitor la licitațiile pentru adjudecarea parchetelor de masă lemnoasă.
Petre Posea
2. 1732A/04-02-2004 Referitor la modul de receptare și urmările vizionării programelor canalelor România 1.
Dorel Petru Crăciun
3. 1739A/04-02-2004 Referitor la înălțarea statuii lui Ștefan cel Mare la Codrii Cosminului.
Dorel Petru Crăciun
4. 1740A/04-02-2004 Referitor la creșterea salariilor cadrelor didactice.
Dorel Petru Crăciun
5. 1741A/04-02-2004 Referitor la facilități specifice privind relațiile economice, culturale și de familie dintre comunitățile românești din România, Republica Moldova și Ucraina.
Dorel Petru Crăciun
6. 1742A/04-02-2004 Accesul echitabil la educație pentru copii și tinerii din mediul rural.
Liana Elena Naum
7. 1743A/04-02-2004 Aplicarea Legii spitalelor.
Florin Iordache
8. 1744A/04-02-2004 Structura culturilor agricole.
Mihai Nicolescu
9. 1745A/04-02-2004 Modalitatea de susținere a producătorilor agricoli pentru realizarea culturilor în anul agricol 2003-2004.
Mihai Nicolescu
10. 1746A/04-02-2004 Accesul echitabil la educație pentru copii și tineri din mediul rural.
Liana Elena Naum
11. 1761A/11-02-2004 Armonizarea legislativă cu aquisul comunitar în domeniul combaterii discriminării.
Dumitru Bentu
12. 1762A/11-02-2004 Planul Național pentru Combaterea Discriminării.
Dumitru Bentu
13. 1763A/11-02-2004 ONG-urile interesate de acțiuni comune cu Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, în vederea combaterii discriminării.
Dumitru Bentu
14. 1772A/16-02-2004 Referitor la alocarea în regim de urgență a sumei de 34 miliarde lei acordată în plus municipiului Arad pentru subvenționarea energiei termice livrate populației.
Mihaela Mândrea-Muraru
15. 1773A/16-02-2004 Referitor la alocarea sumei restante prevăzute în bugetul anului 2003 pentru SC CET ARAD SA.
Mihaela Mândrea-Muraru
16. 1776A/16-02-2004 Referitor la Legea 290 din 2003.
Aurel Daraban
17. 1777A/16-02-2004 Referitor la Legea 290 din 2003.
Aurel Daraban
18. 1778A/16-02-2004 Referitor la Amenajarea Hidroenergetică Siriu - Surduc.
Petre Posea
19. 1779A/16-02-2004 Referitor la situația unor pensionari.
Petre Posea
20. 1791A/18-02-2004 Referitor la reparațiile la Palatul Ghika.
Vasile Miron
21. 1792A/18-02-2004 Referitor la proiectele de acte normative de natură să influențeze politica economică și socială.
Dumitru Bentu
22. 1793A/18-02-2004 Referitor la canalizarea interesului cetățenesc pe calea dialogului la o concordie socială durabilă.
Dumitru Bentu
23. 1794A/18-02-2004 Referitor la armonizarea tehnicilor naționale de adaptare a dialogului social la realitățile interne.
Dumitru Bentu
24. 1795A/18-02-2004 Referitor la programul legislativ care asigură continuarea negocierilor cu Uniunea Europeană, în domeniul agriculturii.
Liana Elena Naum
25. 1796A/18-02-2004 Referitor la campania de primăvară a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.
Liana Elena Naum
26. 1797A/18-02-2004 Care sunt obiectivele și prioritățile mandatului României în cadrul Consiliului de Securitate al ONU?
Gheorghe Roșculeț
27. 1798A/19-02-2004 Alocarea sumei restante prevăzute în bugetul anului 2003 pentru SC CET ARAD SA.
Mihaela Mândrea-Muraru
28. 1799A/19-02-2004 Recepționarea postului național de televiziune TVR2 în zona Valea Mureșului, jud.Arad.
Mihaela Mândrea-Muraru
29. 1800A/23-02-2004 Educația civică democratică și rolul ei în combaterea manifestărilor extremiste și al terorismului.
Liana Elena Naum
30. 1816A/25-02-2004 Referitor la situația CNI "Coresi" SA.
Vasile Suciu Vasile Suciu
31. 1823A/25-02-2004 Referitor la salariul modest în comparație cu volumul de muncă al primarilor și viceprimarilor din județ.
Petre Posea
32. 1824A/25-02-2004 Referitor la căderile de stâncă și viituri în anotimpul ploios între km 78-480 și 91-850 de pe DN 10 Buzău-Brașov.
Petre Posea
33. 1825A/25-02-2004 Îmbunătățirea Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
Florin Iordache
34. 1826A/25-02-2004 Referitor la fondul geologic național.
Dumitru Bentu
35. 1827A/25-02-2004 Sistemul național de transport al petrolului.
Dumitru Bentu
36. 1828A/25-02-2004 Controlul respectării acordurilor petroliere și reglementărilor în domeniu.
Dumitru Bentu
37. 1841A/02-03-2004 Referitor la ajutor financiar pentru executarea lucrărilor la capela din incinta Spitalului de Psihiatrie Pădureni-Grajduri.
Vasile Miron
38. 1845A/03-03-2004 Referitor la lipsa unui sistem funcțional de gestionare a deșeurilor și în special depozitarea în condiții necorespunzătoare a acestora.
Petre Posea
39. 1846A/03-03-2004 Tipologiile de spălare a banilor.
Dumitru Bentu
40. 1847A/03-03-2004 Cooperarea cu instituțiile internaționale.
Dumitru Bentu
41. 1848A/03-03-2004 Armonizare legislativă.
Dumitru Bentu
42. 1849A/03-03-2004 Aderare la organizații internaționale.
Dumitru Bentu
43. 1850A/03-03-2004 Cooperarea internațională.
Dumitru Bentu
44. 1851A/03-03-2004 Pregătire profesională.
Dumitru Bentu
45. 1872A/10-03-2004 Care este situația în prezent privind realizarea acquis-ului comunitar la nivel național?
Ion Bozgă
46. 1873A/10-03-2004 În ce situație se află în prezent Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind realizarea acquis-ului comunitar?
Ion Bozgă
47. 1874A/10-03-2004 Referitor la elevii din clasele de gimnaziu care primesc zilnic cornul și laptele, în mod gratuit.
Ion Bozgă
48. 1893A/17-03-2004 Portal pentru accesul la serviciile E-GOVERNMENT.
Liana Elena Naum
49. 1894A/17-03-2004 Sistemul informatic e-Job pentru căutarea de locuri de muncă.
Liana Elena Naum
50. 1895A/17-03-2004 Sistemul electronic pentru plata taxelor și impozitelor locale.
Liana Elena Naum
51. 1896A/17-03-2004 Cooperarea cu oficiile naționale de statistică și cu organizațiile internaționale.
Dumitru Bentu
52. 1897A/17-03-2004 Asigurarea unei culturi statistice omogene în sistemul statisticii oficiale.
Dumitru Bentu
53. 1898A/17-03-2004 Cercetarea impactului măsurilor de restructurare.
Dumitru Bentu
54. 1899A/17-03-2004 Dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor și tehnologiilor statistice necesare producției de date statistice.
Dumitru Bentu
55. 1900A/17-03-2004 Crearea capacității de colectare, prelucrarea și difuzarea a datelor statistice în profil teritorial.
Dumitru Bentu
56. 1901A/17-03-2004 Trecutul profesional al INS.
Dumitru Bentu
57. 1902A/17-03-2004 Securitatea produselor.
Dumitru Bentu
58. 1903A/17-03-2004 Proiecte pentru consumatorii din mediul rural.
Dumitru Bentu
59. 1904A/17-03-2004 Drepturile consumatorilor.
Dumitru Bentu
60. 1905A/17-03-2004 Sistemul de supraveghere a piețelor.
Dumitru Bentu
61. 1906A/17-03-2004 Sprijinirea asociaților de consumatori.
Dumitru Bentu
62. 1907A/17-03-2004 Indicatori de performanță pentru unitățile din teritoriu.
Dumitru Bentu
63. 1908A/17-03-2004 Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene.
Dumitru Bentu
64. 1909A/17-03-2004 Sedii noi pentru direcțiile teritoriale.
Dumitru Bentu
65. 1926A/24-03-2004 Asigurarea consumului de pâine până la noua recoltă.
Endre Bereczki
66. 1927A/24-03-2004 Parcul de tractoare și mașini agricole.
Liana Elena Naum
67. 1928A/24-03-2004 Referitor la situația actuală a agriculturii.
Petre Posea
68. 1929A/24-03-2004 Referitor la scăderea îngrijorătoare a suprafețelor acoperite de păduri.
Petre Posea
69. 1930A/24-03-2004 Măsuri de îmbunătățire a Legii 42/1990.
Dumitru Bentu
70. 1931A/24-03-2004 Cooperarea cu organele administrației publice și cu organizațiile neguvernamentale.
Dumitru Bentu
71. 1932A/24-03-2004 Programele proprii privind cinstirea eroilor martiri.
Dumitru Bentu
72. 1933A/24-03-2004 Acordarea drepturilor cu caracter social și a indemnizației reparatorii pentru toți urmașii Eroilor - Martiri.
Dumitru Bentu
73. 1934A/24-03-2004 Starea de sănătate a revoluționarilor din decembrie 1989.
Dumitru Bentu
74. 1935A/24-03-2004 Atribuirea de terenuri potrivit Legii 42/1990.
Dumitru Bentu
75. 1936A/24-03-2004 Copii beneficiari ai Legii 42/1990.
Dumitru Bentu
76. 1937A/24-03-2004 Programul de producere de sămânță necesară pentru anul agricol 2004 - 2005.
Mihai Nicolescu
77. 1938A/24-03-2004 Unele măsuri ce vizează producerea de sămânță la principalele culturi agricole în România.
Mihai Nicolescu
78. 1957A/31-03-2004 Referitor la ajutorul acordat mamelor pentru îngrijirea și creșterea copilului până la 2 ani.
Doina Micșunica Drețcanu
79. 1958A/31-03-2004 Referitor la OUG 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public.
Petre Posea
80. 1959A/31-03-2004 Baza Tehnică Pipera.
Dumitru Bentu
81. 1960A/31-03-2004 Obiectivele pe care le incubă politica SRTV în domeniul resurselor umane și al pregătirii profesionale permanente.
Dumitru Bentu
82. 1961A/31-03-2004 Politica editorială pe termen mediu și lung a canalului cultural educativ "România Cultural".
Dumitru Bentu
83. 1963A/31-03-2004 Veniturile obținute în urma aplicării taxei radio-tv.
Dumitru Bentu
84. 1964A/31-03-2004 Preocupările pentru a exclude din programele difuzate subcultura, vulgaritatea, violența de limbaj și de imagine.
Dumitru Bentu
85. 1965A/31-03-2004 Aria de acoperire a TVR Internațional.
Dumitru Bentu
86. 1966A/31-03-2004 Extinderea numerică a studiourilor teritoriale ale SRTV.
Dumitru Bentu
87. 1967A/31-03-2004 Cota de piață a postului de televiziune România 1.
Dumitru Bentu
88. 1995A/07-04-2004 Combaterea consumului ilicit și traficului de stupefiante.
Florin Iordache
89. 1996A/07-04-2004 Racordarea științei românești la "contextul și nivelul internațional".
Dumitru Bentu
90. 1997A/07-04-2004 Metode eficiente de conducere și finanțare competitivă a cercetării.
Dumitru Bentu
91. 1998A/07-04-2004 Preocupările în domeniul protejării ariilor naturale rezervate bidiversității speciilor de plante și animale.
Dumitru Bentu
92. 1999A/07-04-2004 Programele de cercetare în domeniul geografiei și geologiei.
Dumitru Bentu
93. 2000A/07-04-2004 Dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române.
Dumitru Bentu
94. 2001A/07-04-2004 Conservarea și valorificarea activelor patrimoniale aparținând Academiei Române.
Dumitru Bentu
95. 2002A/07-04-2004 Ajutorarea urmașilor membrilor Academiei Române.
Dumitru Bentu
96. 2014A/21-04-2004 Activitatea de ansamblu a aparatului de specialitate.
Dumitru Bentu
97. 2015A/21-04-2004 Compatibilitatea normelor interne cu standardele juridice în materie.
Dumitru Bentu
98. 2016A/21-04-2004 Implicațiile sociale și economice ale unor acte normative primite pentru avizare.
Dumitru Bentu
99. 2017A/21-04-2004 Necesarul logistic pe care îl implică buna funcționare a instituției.
Dumitru Bentu
100. 2018A/21-04-2004 Rolul sistemului informatic în activitatea dumneavoastră specifică.
Dumitru Bentu
101. 2019A/21-04-2004 Resursele umane proprii.
Dumitru Bentu
102. 2020A/21-04-2004 Creșterea capacității Plenului Curții pentru exercitarea controlului specific.
Dumitru Bentu
103. 2021A/21-04-2004 Sistemul propriu de indicatori care asigură evaluarea performanțelor vizate în domeniul dvs. de specialitate.
Dumitru Bentu
104. 2025A/21-04-2004 Solicită prezentarea strategiei Ministerului Administrației și Internelor privind dezvoltarea Jandarmeriei Române.
Ion Bozgă
105. 2026A/21-04-2004 Prezentați care este strategia Ministerului Culturii privind monumentele istorice din jud.Olt.
Ion Bozgă
106. 2027A/21-04-2004 Solicită situația Agenției SAPARD în România.
Tiberiu Sergius Sbârcea
107. 2028A/21-04-2004 Care este strategia ministerului în privința monumentelor istorice din jud.Mureș.
Tiberiu Sergius Sbârcea
108. 2044A/28-04-2004 Drepturile și obligațiile ce vor decurge din calitatea de membru al UE.
Dumitru Bentu
109. 2045A/28-04-2004 Accesul în limba română la reglementările europene.
Dumitru Bentu
110. 2046A/28-04-2004 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Dumitru Bentu
111. 2047A/28-04-2004 Nivelul cooperării transfrontaliere în zonele de graniță cu Ungaria și Bulgaria.
Dumitru Bentu
112. 2048A/28-04-2004 Obiectivele politicii și strategiei naționale de dezvoltare regională prevăzute în PEP și PND.
Dumitru Bentu
113. 2049A/28-04-2004 Rezultatele activității de planificare a dezvoltării economice și sociale la nivelul național și regional.
Dumitru Bentu
114. 2050A/28-04-2004 Planul Elen de Reconstrucție a Balcanilor.
Dumitru Bentu
115. 2051A/28-04-2004 Corelarea utilizării fondurilor nerambursabile alocate prin asistență bilaterală cu fondurile comunitare.
Dumitru Bentu
116. 2052A/28-04-2004 Sistemul informatic unic de monitorizare a proiectelor PHARE, ISPA și SAPARD.
Dumitru Bentu
117. 2053A/28-04-2004 Nivelul îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga.
Dumitru Bentu
118. 2054A/28-04-2004 Situația capitolului 7 - Agricultura - privind perioada de aderare.
Tiberiu Sergius Sbârcea
119. 2055A/28-04-2004 Când va intra în funcțiune judecătoria din orașul Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
Tiberiu Sergius Sbârcea
120. 2056A/28-04-2004 Dacă România va fi nevoită să participe cu trupesuplimentare în IRAK.
Tiberiu Sergius Sbârcea
121. 2057A/28-04-2004 Dinamica consumului și a prețurilor laptelui și produselor lactate.
Vasile Mihalachi
122. 2058A/28-04-2004 Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret.
Vasile Mihalachi
123. 2069A/04-05-2004 Referitor la zonele verzi din localități și elaborarea planurilor regionale de protecție a mediului.
Tiberiu Sergius Sbârcea
124. 2070A/04-05-2004 Implicarea Judecătoriei Brașov într-o dispută politică PSD - PNL.
Constantin Niță
125. 2077A/12-05-2004 Spațiul de validitate al avaluării schemelor existente.
Dumitru Bentu
126. 2078A/06-05-2004 Pregătirea personalului implicat în analiza cazurilor de concurență și ajutor de stat în contextul pregătirii aderării României la UE.
Dumitru Bentu
127. 2079A/06-05-2004 Acțiunile orientate în direcția protejării piețelor față de încercările de restricționare sau eliminare a concurenței.
Dumitru Bentu
128. 2080A/06-05-2004 "Abuzul de poziție dominantă".
Dumitru Bentu
129. 2081A/06-05-2004 Preluarea acquis-ului comunitar.
Dumitru Bentu
130. 2090A/12-05-2004 Referitor la obiectivul de eficientizare a politicii Guvernului în domeniul protecției sociale prin acordarea de ajutoare umanitare în situații de urgență.
Dumitru Bentu
131. 2091A/12-05-2004 Ajustarea structurală a cadrului legislativ.
Dumitru Bentu
132. 2093A/13-05-2004 Care este efortul financiar în anul 2004 pe care-l face Guvernul României privind categoriile defavorizate?
Ion Bozgă
133. 2094A/13-05-2004 Care sunt facilitățile pe care le acordă Ministerul Sănătății privind procurarea de medicamente?
Ion Bozgă
134. 2095A/13-05-2004 Referitor la scandalul de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", din București.
Tiberiu Sergius Sbârcea
135. 2096A/13-05-2004 Referitor la asigurarea de medicamente gratuite și compensate.
Tiberiu Sergius Sbârcea
136. 2108A/18-05-2004 Referitor la SC Electrica SA Târgu Mureș.
Tiberiu Sergius Sbârcea
137. 2109A/18-05-2004 Dacă avem garanția stabilirii de locații militare în România.
Tiberiu Sergius Sbârcea
138. 2128A/27-05-2004 Referitor la instalarea de noi posturi telefonice fixe în localitățile județului Olt.
Ion Bozgă
139. 2129A/27-05-2004 Care este strategia MAI privind dezvoltarea Poliției Române?
Ion Bozgă
140. 2130A/27-05-2004 Referitor la situația Asociației Utilizatorilor de Apă pentru irigații Coșereni, jud.Ialomița.
Tiberiu Sergius Sbârcea
141. 2131A/27-05-2004 Referitor la situația extinderii și modernizării telefoniei în jud.Mureș până în anul 2007.
Tiberiu Sergius Sbârcea
142. 2137A/09-06-2004 Ce s-a făcut pentru copii instituționalizați în cadrul Autorității pe care o conduceți?
Florin Iordache
143. 2151A/15-06-2004 Referitor la Legea 9/1998.
Petre Posea
144. 2201A/01-09-2004 Referitor la pagubele materiale produse de viiturile provocate de ploile abundente căzute în vara acestui an în jud.Buzău.
Petre Posea
145. 2202A/01-09-2004 Referitor la catastrofele și pagubele produse de ploile abundente în acest an.
Petre Posea
146. 2203A/01-09-2004 Referitor la situația Deltei Dunării.
Gheorghe Roșculeț
147. 2204A/01-09-2004 Referitor la țara noastră care este organizatoarea a celei de a 47-a ediții a Campionatului Mondial Militar de Schi în stațiunea Predeal.
Gheorghe Roșculeț
148. 2205A/01-09-2004 Referitor la canalul Bîstroe.
Gheorghe Roșculeț
149. 2214A/07-09-2004 Referitor la memoriul domnului Spătaru Gh.Traian din or.Nehoiu, jud.Buzău.
Petre Posea
150. 2215A/07-09-2004 Referitor la aspecte legate de prelucrarea primară a lemnului în zonele de munte.
Petre Posea
151. 2263A/04-10-2004 Referitor la măsuri în vederea prevenirii și combaterii dezastrelor prin împădurirea terenurilor degradate.
Filip Georgescu
152. 2264A/04-10-2004 Referitor la Legea 9/1998.
Filip Georgescu
153. 2273A/06-10-2004 Aspecte neplăcute referitoare la activitatea organelor de justiție din județul Prahova.
Ion Rădoi
154. 2274A/06-10-2004 Aspecte neplăcute referitoare la activitatea organelor de justiție din jud.Prahova.
Ion Rădoi
155. 2314A/10-11-2004 Referitor la luarea unor măsuri pentru eliminarea poluării cu pulberi de ciment rezultate în urma manipulării în vrac a acestora.
Marian Ianculescu
  Interpelarea Titlu / Adresanti PSD
1. 1288B/24-02-2004 Negocierea cu Uniunea Europeană în materie de justiție.
Florin Iordache
2. 1291B/24-02-2004 Referitor la dreptul de proprietate al Stațiunilor de Cercetare din jud.Constanța.
Aurel Daraban
3. 1300B/24-02-2004 Colaborarea cu organizațiile agricole neguvernamentale și cu cele interprofesionale.
Liana Elena Naum
4. 1338B/23-03-2004 Referitor la stadiul tehnologiei informației.
Ioan Andrei
5. 1339B/23-03-2004 Referitor la sistemul electronic de atribuire a autorizațiilor de transport internațional de marfă.
Ioan Andrei
6. 1361B/23-03-2004 Referitor la suspendarea circulației feroviare pe traseele Sîntana - Brad, Ineu - Cermei, Arad - Grăniceri, Arad - Periam, jud.Arad.
Mihaela Mândrea-Muraru
7. 1364B/23-03-2004 Ce va aduce nou pentru clienți anul 2004 privin piața liberalizată de comunicații.
Ioan Andrei
8. 1365B/23-03-2004 Referitor la securitatea în mediul electronic.
Ioan Andrei
9. 1366B/23-03-2004 Ordinea și securitatea publică.
Florin Iordache
10. 1377B/23-03-2004 Programul "Pentru liniștea localităților rurale".
Kanty Cătălin Popescu
11. 1408B/06-04-2004 Referitor la Primăria Constanța și Regia RATC de transport în comun în proces de revendicare pentru suprafața de 7,8 ha care reprezintă terenul aferent construcțiilor de hale de reparații și întreținere precum și platforme de parcare.
Marian-Adrian Motoc Aurel Daraban Tudor Baltă
12. 1420B/06-04-2004 Referitor la comemorarea lui Ștefan cel Mare.
Cristian-Sorin Dumitrescu
13. 1430B/06-04-2004 Referitor la un amendament la ordonanța 102/2001.
Vasile Miron
14. 1431B/06-04-2004 Subvențiile la produsele animaliere.
Liana Elena Naum
15. 1432B/06-04-2004 Referitor la Palatul Copiilor și Cluburile acestora, din Buzău.
Petre Posea
16. 1433B/06-04-2004 Referitor la memoriul domnului Cristache Valentin din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
Petre Posea
17. 1451B/27-04-2004 Lipsa normelor metodologice de aplicare a Legii 290/2003.
Mihaela Mândrea-Muraru
18. 1474B/18-05-2004 Referitor la minele din bazinul carbonifer Comănești, jud.Bacău.
Vasile Miron
19. 1514B/22-06-2004 Protecția copilului.
Florin Iordache
20. 1580B/05-10-2004 Referitor la dezinformările practicate de BRD potențialilor cumpărători în rate și a posesorilor de carduri.
Radu Liviu Bara
21. 1581B/05-10-2004 Achiziția de păduri private.
Filip Georgescu
22. 1627B/26-10-2004 Referitor la măsuri eficiente privin stoparea deversării de reziduuri lichide toxice de către Spitalul "Voila", care produce uscarea vegetației forestiere în partea din aval și poluarea în final a râului Doftana.
Marian Ianculescu
23. 1628B/26-10-2004 Fluidizarea circulației la intersecția străzilor șos.Dudești -Pantelimon cu strada Nicolae Roșu, din sectorul 3 al Capitalei.
Marian Ianculescu

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 10 august 2020, 3:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro