Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din Romānia

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
Membru din
1. Rotaru Dumitru DĀMBOVIŽA 28 feb. 2000

Au mai fost deputati CBBR

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
Membru pāna
1. Simion Florea DĀMBOVIŽA 1 feb. 2000