Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 24-02-2004 > Interpellations

Interpellations recorded in 24-02-2004

1. Interpellation no.1287B/24-02-2004
Referitor la privatizarea frauduloasă a Nitramoniei - Făgăraș.
2. Interpellation no.1288B/24-02-2004
Negocierea cu Uniunea Europeană în materie de justiție.
3. Interpellation no.1289B/24-02-2004
Situația deosebit de gravă din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți.
4. Interpellation no.1290B/24-02-2004
Aplicarea prevederilor Legii 319 din 2003, privind componența și condițiile de numire a Consiliului de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
5. Interpellation no.1291B/24-02-2004
Referitor la dreptul de proprietate al Stațiunilor de Cercetare din jud.Constanța.
6. Interpellation no.1292B/24-02-2004
Starea tehnică dezastruoasă a DN6 pe porțiunea Timișoara - Lugoj - Făget.
7. Interpellation no.1293B/24-02-2004
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale, ANRGN.
8. Interpellation no.1294B/24-02-2004
Blocarea activității Primăriei Municipiului Giurgiu de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Giurgiu.
9. Interpellation no.1295B/24-02-2004
Incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
10. Interpellation no.1296B/24-02-2004
Centrul istoric al Sibiului - S.O.S.!
11. Interpellation no.1297B/24-02-2004
Mânăstirea Neamț, cea mai veche așezare monahală, căzută în nepăsare.
12. Interpellation no.1298B/24-02-2004
Referitor la necesitatea suplimentării numărului de angajați în Administrația Publică Cluj.
13. Interpellation no.1299B/24-02-2004
Referitor la incompatibilitatea unor persoane ce dețin demnități publice în mun.Cluj-Napoca și județul.
14. Interpellation no.1300B/24-02-2004
Colaborarea cu organizațiile agricole neguvernamentale și cu cele interprofesionale.
15. Interpellation no.1301B/24-02-2004
Referitor la situația prof.Bursuc Alina Mihaela, din com.Zănești, jud.Neamț.
16. Interpellation no.1302B/24-02-2004
Marginalizarea Filarmonicilor de stat.
17. Interpellation no.1303B/24-02-2004
Solicită lista nominală a directorilor care s-au făcut vinovați de fapte ce intră sub incidența codului penal.
18. Interpellation no.1304B/24-02-2004
Care este politica guvernului pentru dezvoltarea activității IMM-urilor.
19. Interpellation no.1305B/24-02-2004
Acțiunea de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
20. Interpellation no.1306B/24-02-2004
Aplicarea Ordinului nr.117/2002.
21. Interpellation no.1307B/24-02-2004
Referitor la Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare care se pregătește să încheie un acord cu firma israeliană Netafim pentru cumpărarea de echipamente pentru irigații.
22. Interpellation no.1308B/24-02-2004
Referitor la Proiectul Phare de înfrățire instituțională România-Spania în domeniul Ocupare și politici sociale; Egalitatea de șanse între femei și bărbați 2003-2005.
23. Interpellation no.1309B/24-02-2004
Neachitarea sarcinilor de serviciu de către CNAS pentru a anunța public persoanele care nu si-au achitat contribuția la FASS.
24. Interpellation no.1310B/24-02-2004
Încălcarea legii anticorupție 161/2003 de către CNAS.
25. Interpellation no.1311B/24-02-2004
Referitor la un memoriu din partea membrilor "Asociației Utilizatorilor Apei de Irigat" Coșereni din Ialomița.
26. Interpellation no.1312B/24-02-2004
Referitor la Rafinăria "Steaua Română".
27. Interpellation no.1313B/24-02-2004
Perspective sumbre pentru învățământul superior.
28. Interpellation no.1314B/24-02-2004
Agricultura entuziastă.
29. Interpellation no.1315B/24-02-2004
Se solicită trecerea în proprietatea Ocolului Telciu, a cabanelor și drumurilor care se află pe terenul acestui ocol, pentru a putea fi întreținute și utilizate în mod rațional și eficient.
30. Interpellation no.1316B/24-02-2004
Referitor la criza de sânge din spitale.
31. Interpellation no.1317B/24-02-2004
Referitor la birocrația excesivă impusă de Ministerul Finanțelor, sursă de nemulțumiri pentru agenții economici din jud.Timiș.
32. Interpellation no.1318B/24-02-2004
Referitor la reabilitarea lui Vass Albert.
33. Interpellation no.1319B/24-02-2004
Referitor la art.1 litera "c" din Legea 189/2000.
34. Interpellation no.1320B/24-02-2004
Referitor la cazul primarului comunei Boldu, jud.Buzău, dl.Mărgărit Marian.
35. Interpellation no.1321B/24-02-2004
Referitor la abuzuri și neglijențe ale unor primari din jud.Buzău.
36. Interpellation no.1322B/24-02-2004
Referitor la atribuirea în administrarea ocolului silvic comunal a fondului cinegetic aflat pe suprafața gospodărită de Ocolul Telciu, jud.Bistrița-Năsăud.
37. Interpellation no.1323B/24-02-2004
Referitor la înființarea numeroaselor unități private de învățământ.
38. Interpellation no.1324B/24-02-2004
Referitor la amenajarea și dotarea dispensarului din com.Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud.
39. Interpellation no.1325B/24-02-2004
Referitor la comportamentul elevilor din școli.
40. Interpellation no.1326B/24-02-2004
Verificarea modului în care Consiliul Județean Iași a încheiat contractul de colaborare 2418/15.05.2000 și actele adiționale nr.1 și 2 cu "SC Delta Asim", respectiv acordarea folosinței unei suprafețe de teren și a unei construcții în mun.Iași.
41. Interpellation no.1327B/24-02-2004
Referitor la acțiuni de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 april 2021, 14:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro