Monitorul Oficial
nr. 147/6 martie 2003

Publicare
  1.   D. nr.90/26-02-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Ofițer
i
  2.   D. nr.94/27-02-2003 
DECRET pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
i
  3.   H.G. nr.199/20-02-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului de Protecție a Mediului Vrancea - Focșani, unități sub autoritatea, respectiv în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
i
  4.   H.G. nr.213/27-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. II (1-6, 10-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
A
  5.   H.G. nr.221/27-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de sponsorizare dintre Grupul NATO al directorilor naționali pentru codificare (AC/135) și Biroul național de codificare din cadrul Ministerului Apărării Naționale din România pentru afilierea la Sistemul de codificare NATO (NCS), încheiat la Roma la 11 septembrie 1997
-
  6.   H.G. nr.225/27-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea destinației excedentului rezultat din execuția bugetară a Oficiului Național al Registrului Comerțului pe anul 2002
i
  7.   H.G. nr.226/27-02-2003 
HOTĂRÂRE privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor Publice, necesar finanțării Programului de pietruire a drumurilor comunale
I
  8.   H.G. nr.228/04-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării proiectului "Susținerea candidaturii României pentru organizarea Jocurilor Francofoniei în anul 2009"
i
  9.   O. nr.85/13-02-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea pct. I.3.1 din anexa I la Prescripția tehnică PT R6-2002, ediția I
-
  10.   O. nr.146/25-02-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru desemnarea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și a inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic ca responsabile cu controlul calității materialelor forestiere de reproducere utilizate în cultură
A
  11.   Decizie nr.52/04-03-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind obligația radiodifuzorilor de a aduce la cunoștință publicului somațiile și sancțiunile aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului
V


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.