Monitorul Oficial
nr. 113/24 februarie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.342/05-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  2.   H.G. nr.114/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru reconversia de pe păcură pe gaz metan a Centralei termice de zonă din municipiul Rădăuți, județul Suceava
i
  3.   H.G. nr.115/30-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/1999 privind transmiterea unor cantități de țiței de la Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. Societății Comerciale "Petrotel Lukoil" - S.A. și Societății Comerciale "Petromidia" - S.A
i
  4.   H.G. nr.116/30-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2002 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.500 mii tone grâu pentru panificație din recolta anului 2002
T
  5.   H.G. nr.117/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu
i
  6.   H.G. nr.119/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj
i
  7.   H.G. nr.120/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind intrarea, șederea și ieșirea în/de pe teritoriul României a personalului străin încadrat în Comandamentul Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) și a membrilor de familie ai acestuia
-
  8.   H.G. nr.121/30-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea produselor agricole și alimentare de importanță națională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006
-
  9.   H.G. nr.123/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor - plan național de etapă
A
  10.   H.G. nr.126/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineret în regim de închiriere, în municipiul București, bd. Timișoara - Valea Oltului, zona A, etapele 1-6"
i
  11.   O. nr.2/07-02-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normativului privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00
-
  12.   O. nr.11/09-01-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind unele măsuri pentru acordarea autorizației de executare a operațiunilor de recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere
-
  13.   O. nr.43/06-02-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională "Plafar" - S.A. București
-
  14.   D.C.S.J. nr.III/02-12-2002 
DECIZIA nr. III din 2 decembrie 2002
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 15:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.