Monitorul Oficial
nr. 112/21 februarie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.345/10-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată
-
  2.   H.G. nr.141/06-02-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren în proprietatea publică a municipiului Blaj și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj, județul Alba
i
  3.   H.G. nr.142/06-02-2003 
HOTĂRÂRE privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi
A
  4.   H.G. nr.161/13-02-2003 
HOTĂRÂRE privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Tutunul Românesc" - S.A. din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
i
  5.   O. nr.20/12-02-2003 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Metodologiei de soluționare a neînțelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală
-


Vineri, 25 septembrie 2020, 04:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.