Monitorul Oficial
nr. 82/10 februarie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.33/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sporirea capacității de circulație pe centura Ploiești Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)", județul Prahova
i
  2.   H.G. nr.35/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava
i
  3.   H.G. nr.37/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Domeniul Public" - S.A. Câmpia Turzii din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj
i
  4.   H.G. nr.38/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea achiziției unor lucrări de artă și donarea acestora Bisericii Ortodoxe Române "Sfânta Treime" din orașul Sofia, Republica Bulgaria
i
  5.   H.G. nr.39/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre forțele navale, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002
-
  6.   Protocol/29-10-2002 
PROTOCOL între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre forțele navale
-
  7.   H.G. nr.40/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru mașinile de spălat rufe, de uz casnic
V
  8.   H.G. nr.41/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Civitas" - S.A. Breaza din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Breaza, județul Prahova
i
  9.   H.G. nr.42/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a statului
i
  10.   H.G. nr.43/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2003
i
  11.   H.G. nr.44/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Maramureș a unui imobil proprietate publică a statului
i
  12.   H.G. nr.45/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
A
  13.   H.G. nr.46/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a unui imobil proprietate publică a statului
i
  14.   H.G. nr.47/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea evenimentelor de importanță majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune
-
  15.   H.G. nr.128/06-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 66/1999 privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în municipiul București
i


Duminică, 13 iunie 2021, 16:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.