Monitorul Oficial
nr. 945/23 decembrie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.1.457/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al orașului Pogoanele și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pogoanele, județul Buzău
i
  2.   H.G. nr.1.459/12-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
i
  3.   H.G. nr.1.461/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală și Locativă - S.A. Vânju Mare din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Vânju Mare, județul Mehedinți, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vânju Mare
i
  4.   H.G. nr.1.462/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Sacoterm" - S.A. Victoria din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Victoria, județul Brașov, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Victoria
i
  5.   H.G. nr.1.463/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași - Serviciul public antiepizootic și de protecție a plantelor
i
  6.   H.G. nr.1.464/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Trifești, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Trifești
i
  7.   H.G. nr.1.465/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măgura, județul Buzău, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgura
i
  8.   H.G. nr.1.466/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părți ale unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului de Interne
i
  9.   H.G. nr.1.467/12-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării și instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră și din activitățile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000
-
  10.   H.G. nr.1.468/12-12-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
i
  11.   O. nr.600/16-12-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciiile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", cu modificările și completările ulterioare
-
  12.   O. nr.1.005/13-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale
A
  13.   O. nr.1.994/13-12-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții", indicativ NP-063-02
-
  14.   O. nr.1.995/13-12-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii nr. 10/1995", indicativ NP-066-02
-
  15.   O. nr.2.002/16-12-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru cămine de bătrâni și persoane cu handicap", indicativ GT-050-02
-
  16.   O. nr.2.003/16-12-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri din domeniul sănătății", indicativ GT-049-02
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.