Monitorul Oficial
nr. 870/3 decembrie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.266/16-10-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, în ansamblu, precum și a prevederilor art. 10 alin. (11) fraza a doua și ale art. 12 alin. (1) fraza a treia, introduse prin aceeași lege în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001
-
  2.   O.U.G. nr.166/20-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret
-
  3.   H.G. nr.1.303/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă națională a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană
I
  4.   H.G. nr.1.307/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind funcționarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" în faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci"
A
  5.   H.G. nr.1.310/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru comuna Frata, județul Cluj
i
  6.   H.G. nr.1.311/20-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
i
  7.   H.G. nr.1.312/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Hunedoara a unui imobil proprietate publică a statului
i
  8.   H.G. nr.1.315/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind realizarea obiectivului de investiții "Alimentarea cu apă potabilă a localităților Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, județul Sălaj, din sursa Gilău - Cluj" prin parteneriat public-privat
i
  9.   H.G. nr.1.316/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor
i
  10.   H.G. nr.1.318/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției Generale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Justiției
i
  11.   H.G. nr.1.319/20-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea mandatului directorului adjunct al Proiectului "Calea Ferată TransEuropeană (TER)" din cadrul Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
i
  12.   H.G. nr.1.322/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate privată a statului din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în administrarea Ministerului Administrației Publice
i
  13.   H.G. nr.1.325/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării unor proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.