Monitorul Oficial
nr. 850/25 noiembrie 2002

Publicare
  1.   D. nr.930/20-11-2002 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
i
  2.   O.U.G. nr.156/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
V
  3.   O.U.G. nr.157/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
V
  4.   O.U.G. nr.160/20-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind suspendarea aplicării unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
V
  5.   H.G. nr.1.273/13-11-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea condițiilor de salarizare și a altor categorii de cheltuieli pentru încadrarea unui diplomat român în conducerea Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)
i
  6.   H.G. nr.1.285/13-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică
V
  7.   H.G. nr.1.286/13-11-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia -Protopopiatul Târgu Mureș, județul Mureș
i
  8.   H.G. nr.1.290/13-11-2002 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în comuna Limanu, județul Constanța
i
  9.   H.G. nr.1.291/13-11-2002 
HOTĂRÂRE privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
V
  10.   H.G. nr.1.294/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării cheltuielilor aferente organizării și desfășurării, în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2002, a Congresului Spiritualității Românești
i


Sâmbătă, 12 iunie 2021, 21:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.