Monitorul Oficial
nr. 840/21 noiembrie 2002

Publicare
  1.   D. nr.871/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
i
  2.   D. nr.872/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
i
  3.   D. nr.907/12-11-2002 
DECRET privind rechemarea unor ambasadori
i
  4.   H.G. nr.1.244/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al orașului Comarnic și în administrarea Consiliului Local al Orașului Comarnic, județul Prahova
i
  5.   H.G. nr.1.245/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
i
Rectificare:
  6.   O.G. nr.129/31-08-2000 
ORDONANȚĂ privind formarea profesională a adulților
V
Publicare
  7.   H.G. nr.1.248/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000
V
  8.   O. nr.875/08-11-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competență în medicina de întreprindere
V
  9.   O. nr.1.835/08-11-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.