Monitorul Oficial
nr. 824/14 noiembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.610/06-11-2002 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002
V
  2.   D. nr.895/04-11-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002
-
  3.   D. nr.861/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri din Ministerul de Interne
i
  4.   D. nr.862/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
i
  5.   O.U.G. nr.146/31-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
V
  6.   H.G. nr.1.207/31-10-2002 
HOTĂRÂRE privind finanțarea proiectului "Monument pentru cinstirea memoriei soldaților români căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial și înhumați la Mariino - Ucraina" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
i
  7.   O. nr.187/05-11-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Criteriilor privind conținutul documentațiilor pentru metodele de exploatare cadru în mine și cariere/balastiere
V
  8.   O. nr.488/21-10-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare", precum și privind activitatea experților tehnici extrajudiciari în specialitatea "vânătoare"
V
  9.   O. nr.819/287/22-10,04-11-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
V


Sâmbătă, 06 iunie 2020, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.