Monitorul Oficial
nr. 816/11 noiembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.605/06-11-2002 
LEGE privind înființarea comune Crizbav, județul Brașov
V
  2.   D. nr.890/04-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov
-
  3.   L. nr.608/06-11-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001
V
  4.   D. nr.893/04-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001
-
  5.   L. nr.609/06-11-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România ș i Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002
V
  6.   D. nr.894/04-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002
-
  7.   H.C.D. nr.23/06-11-2002 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2000
SE
  8.   H.C.D. nr.24/06-11-2002 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2001
SE
  9.   H.G. nr.1.210/31-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale din sectorul minier și pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare
T
  10.   H.G. nr.1.211/31-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la programele comunitare "Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei și bărbați" (2001-2005) și "Program comunitar de acțiune pentru combaterea excluziunii sociale" (2002-2006) pentru anul 2002
T
  11.   H.G. nr.1.212/31-10-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru producția internă de semințe certificate oficial, destinată pentru însămânțare în campania agricolă din toamna anului 2002, și pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea și controlul utilizării sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru producția de semințe certificate, folosită pentru însămânțare în campania agricolă din toamna anului 2002
T
  12.   H.G. nr.1.213/31-10-2002 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001
T
  13.   C. nr.42/17-11-2002 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Națională a României a contului tip bancă în faliment
V


Miercuri, 12 august 2020, 18:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.