Monitorul Oficial
nr. 803/5 noiembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.550/14-10-2002 
LEGE privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
V
  2.   D. nr.799/10-10-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
-
  3.   D.C.C. nr.210/10-07-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) și (2), art. 10, 11, 12, art. 13 alin. (1), art. 14, 15 și 17 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții, precum și ale art. 1, art. 53 alin. (1), art. 1920 alin. (1), art. 1922 alin. (3) și ale art. 1923 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările și completările ulterioare
-
  4.   H.G. nr.1.128/10-10-2002 
HOTĂRÂRE privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Secom" - S.A. Drobeta-Turnu Severin din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
i
  5.   H.G. nr.1.129/10-10-2002 
HOTĂRÂRE privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală și Locativă - S.A. Orșova din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Orșova, județul Mehedinți
i
  6.   O. nr.469/10-10-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce prevede controale de identitate și fizice cu o frecvență mai scăzută privind admiterea temporară a unor ecvidee din Suedia, Norvegia și Finlanda
V
  7.   O. nr.490/11-10-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
A


Vineri, 03 iulie 2020, 20:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.