Monitorul Oficial
nr. 710/30 septembrie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.215/11-07-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobată și modificată prin Legea nr. 254/2001
-
  2.   D.C.C. nr.216/11-07-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) și ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările ulterioare
-
  3.   H.G. nr.1.039/19-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
V
  4.   H.G. nr.1.040/19-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroșeni, de modernizare și retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan și Paroșeni și a Uzinei de preparație Coroiești
V
  5.   H.G. nr.1.062/25-09-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin
i


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.