Monitorul Oficial
nr. 699/24 septembrie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.977/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș
V
  2.   H.G. nr.985/10-09-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
i
  3.   H.G. nr.999/10-09-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
V
  4.   O. nr.206/447/86/14-05,20-06,30-08-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre
V
  5.   O. nr.4.548/03-09-2002 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002
V


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.