Monitorul Oficial
nr. 686/17 septembrie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.918/22-08-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri
A
  2.   H.G. nr.951/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea Stației Meteorologice Vânju Mare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului - Compania Națională "Apele Române" S.A. în domeniul public al orașului Vânju Mare și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vânju Mare
i
  3.   H.G. nr.954/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate și pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum și a obligațiilor acestora
V
  4.   H.G. nr.956/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea Stadionului "Dan Păltinișan" din municipiul Timișoara din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
i
  5.   H.G. nr.960/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Olt în proprietatea publică a municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt
i
  6.   H.G. nr.961/09-09-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
i
  7.   H.G. nr.964/09-09-2002 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
V
  8.   O. nr.22/21-08-2002 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea penalităților prevăzute în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice și termice consumatorilor captivi
V


Marți, 20 aprilie 2021, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.