Monitorul Oficial
nr. 673/11 septembrie 2002

Publicare
  1.   O.U.G. nr.102/29-08-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
A
  2.   H.G. nr.924/22-08-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Silicor" - S.A.
I
  3.   H.G. nr.925/22-08-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CMC" - S.R.L.
I
  4.   H.G. nr.929/29-08-2002 
HOTĂRÂRE privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări imobile din învățământul preuniversitar
i
  5.   H.G. nr.941/29-08-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei
A
  6.   H.G. nr.959/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i


Vineri, 19 august 2022, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.