Monitorul Oficial
nr. 621/22 august 2002

Rectificare:
  1.   H.G. nr.369/18-04-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
V
Publicare
  2.   H.G. nr.1.348/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
-
  3.   H.G. nr.842/31-07-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea tarifului necesar finanțării funcționării Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru recuperarea investițiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și pentru stabilirea tarifului care se colectează de către furnizorul de servicii
A
  4.   H.G. nr.855/16-08-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investiții "Acumulare Lac Văcărești", în vederea realizării și exploatării unui complex cultural-sportiv
i
  5.   O. nr.612/13-08-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman
A
  6.   O. nr.135/19-07-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului lichid
A


Joi, 22 octombrie 2020, 04:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.