Monitorul Oficial
nr. 609/16 august 2002

Publicare
  1.   O.G. nr.52/31-07-2002 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
A
  2.   H.G. nr.447/16-05-2002 
HOTĂRÂRE privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș
V
  3.   H.G. nr.834/31-07-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
i
  4.   H.G. nr.838/31-07-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în proprietatea publică a orașului Târgu Lăpuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, pentru Parohia Greco-Catolică "Buna Vestire"
i
  5.   Decizie nr.78/08-08-2002 (C.N.A.)
DECIZIE privind protecția minorilor în cadrul serviciilor de programe
A
  6.   Decizie nr.79/08-08-2002 (C.N.A.)
DECIZIE privind cedarea licenței de emisie pentru comunicație audiovizuală pe cale radioelectrică
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.