Monitorul Oficial
nr. 238/9 aprilie 2002

Publicare
  1.   O.U.G. nr.28/13-03-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
A
  2.   H.G. nr.270/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența și etichetarea energetică pentru introducerea pe piață a cazanelor noi de apă caldă care funcționează cu combustibil lichid sau gazos
V
  3.   H.G. nr.284/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
i
  4.   H.G. nr.285/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA
A
  5.   O. nr.182/83/15-03,19-03-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuție personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate
V


Luni, 06 decembrie 2021, 08:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.