Monitorul Oficial
nr. 789/12 decembrie 2001

Publicare
  1.   H.G. nr.1.163/21-11-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a județului Mehedinți și administrarea Consiliului Județean Mehedinți
-
  2.   H.G. nr.1.167/21-11-2001 
HOTĂRÂRE privind înființarea Gărzii de Mediu
A
  3.   H.G. nr.1.174/21-11-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Administrației Fondului pentru Mediu
A
  4.   H.G. nr.1.175/21-11-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților Naționale
-
  5.   H.G. nr.1.176/21-11-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 451/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța prin desprinderea unor activități din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța
-
  6.   H.G. nr.1.177/21-11-2001 
HOTĂRÂRE privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porțile de Fier
V
  7.   H.G. nr.1.190/27-11-2001 
HOTĂRÂRE privind finanțarea traducerii și andorsării standardelor europene, din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă națională a ajutorului economic nerambursabil acordat României de Comisia Europeană
A
  8.   O. nr.535/01-10-2001 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, realizate de persoane fizice și juridice autorizate
A
  9.   O. nr.536/01-10-2001 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind recepția lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie și teledetecție
A
  10.   O. nr.537/01-10-2001 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activității persoanelor fizice și juridice autorizate să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României
-
  11.   O. nr.539/01-10-2001 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie și teledetecție
A
  12.   O. nr.5.120/441/10-11,09-11-2001 (M.A.P., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasării obiectivelor de investiții, și a Regulamentului privind conținutul documentației pentru schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor agricole
A


Miercuri, 03 martie 2021, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.