Monitorul Oficial
nr. 714/9 noiembrie 2001

Publicare
  1.   D.S. nr.9/06-11-2001 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-26 noiembrie 2001
-
  2.   D.C.C. nr.268/02-10-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
  3.   O. nr.396/3.267/2.182/01-11,05-11-2001 (M.A.A.P., M.D.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice privind condițiile în care își pot desfășura activitatea agenții economici care realizează producție de produse alimentare în zonele defavorizate și care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale
-
  4.   C. nr.23/17-10-2001 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație a bancnotei cu valoarea nominală de 100.000 lei, imprimată pe suport de polimer
-
  5.   C. nr.24/31-10-2001 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind abrogarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr.1/1995 și ale Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr.37/1997
-
  6.   O. nr.72/27-09-2001 (B.N.R.)
ORDIN al viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale "Arizona Exchange" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României
-


Marți, 14 iulie 2020, 20:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.