Monitorul Oficial
nr. 693/31 octombrie 2001

Publicare
  1.   D.C.C. nr.247/18-09-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.71 alin.(2) și (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată
-
  2.   O.U.G. nr.139/25-10-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare
T
  3.   H.G. nr.1.054/18-10-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Economiei și Muncii din Republica Austria privind cooperarea în infrastructura sectorului sanitar, semnat la București la 14 iulie 2000
V
  4.   H.G. nr.1.059/25-10-2001 
HOTĂRÂRE privind numirea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu la Agenția SAPARD
V
  5.   O. nr.161/12-10-2001 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999
-
  6.   O. nr.313/16-10-2001 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind măsurile ce se impun pentru derularea în condiții de siguranță a livrărilor de gaze naturale necesare sectorului rezidențial în perioada de sezon rece octombrie 2001 - martie 2002
-
  7.   O. nr.336/118C/22-10,23-10-2001 (M.I.R., M.A.E.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului afacerilor externe privind Lista cuprinzând instalațiile, echipamentele, utilajele și părți ale acestora, precum și know-how ce urmează să fie importate în contul stingerii datoriei Federației Ruse către România, care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import
-
  8.   O. nr.388/15-10-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea repartizării volumului de masă lemnoasă pe picior, care se va recolta în anul 2001, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice și a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, precum și din pășunile împădurite și pădurile aflate în administrarea persoanelor juridice, altele decât Regia Națională a Pădurilor
-
  9.   O. nr.2.127/29-10-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.925/2001
-
  10.   O. nr.2.128/29-10-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.924/2001
-
  11.   Decizie nr.429/21-09-2001 (C.C.)
DECIZIE
-


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.