Monitorul Oficial
nr. 492/23 august 2001

Rectificare:
  1.   O.G. nr.5/19-07-2001 
ORDONANȚĂ privind procedura somației de plată
A
Publicare
  2.   D.C.C. nr.164/22-05-2001 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, modificată
-
  3.   D.C.C. nr.175/23-05-2001 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
-
  4.   H.G. nr.736/26-07-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului și în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
-
  5.   O. nr.121.011/570/356/10-08,21-08,10-08-2001 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind condițiile de calitate a grâului și a făinii de grâu din import
-


Joi, 22 octombrie 2020, 15:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.