Monitorul Oficial
nr. 449/8 august 2001

Publicare
  1.   O.G. nr.10/26-07-2001 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A
  2.   H.G. nr.723/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc și a limitelor de venituri în funcție de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populației ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2001
T
  3.   H.G. nr.725/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  4.   H.G. nr.726/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  5.   H.G. nr.731/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind revocarea și numirea unui membru al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  6.   H.G. nr.733/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 57 alin. 3 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998
A
  7.   H.G. nr.737/26-07-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Refugiați
A
  8.   O. nr.167/17-05-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind nominalizarea fondurilor de vânătoare care se atribuie unităților de învățământ și cercetare științifică în domeniul cinegetic, precum și a celor care se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecția fondului genetic valoros
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 13:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.