Monitorul Oficial
nr. 356/3 iulie 2001

Publicare
  1.   L. nr.325/28-06-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. privind finanțarea Proiectului pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 și la București la 8 decembrie 2000
V
  2.   D. nr.462/27-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanțarea Proiectului pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 și la București la 8 decembrie 2000
-
  3.   L. nr.327/28-06-2001 
LEGE pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale
V
  4.   D. nr.464/27-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale
-
  5.   L. nr.328/28-06-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
A
  6.   D. nr.465/27-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
  7.   L. nr.332/29-06-2001 
LEGE privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie
A
  8.   D. nr.469/28-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie
-
  9.   H.G. nr.565/14-06-2001 
HOTĂRÂRE privind transferul unor societăți comerciale din cadrul sectorului producției de apărare din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor
V


Marți, 14 iulie 2020, 20:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.