Monitorul Oficial
nr. 306/11 iunie 2001

Publicare
  1.   L. nr.283/05-06-2001 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
SE
  2.   D. nr.384/01-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
-
  3.   L. nr.284/05-06-2001 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine
SE
  4.   D. nr.385/01-06-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine
-
  5.   L. nr.285/05-06-2001 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
SE
  6.   D. nr.386/01-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
-
  7.   L. nr.287/05-06-2001 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
SE
  8.   D. nr.388/01-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
-
  9.   D.C.C. nr.97/29-03-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală
-
  10.   H.G. nr.509/31-05-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.270/2000 privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului, în proprietatea publică a statului și transmiterea fără plată, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Finanțelor
i


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 04:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.