Monitorul Oficial
nr. 272/25 mai 2001

Publicare
  1.   D.C.C. nr.138/08-05-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 și ale art. 224 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 147 alin. 2 și ale art. 258 din Codul penal
-
  2.   H.G. nr.460/09-05-2001 
HOTĂRÂRE privind punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești
A
  3.   H.G. nr.462/09-05-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
A
  4.   H.G. nr.471/17-05-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor listelor electorale pentru alegerile locale parțiale din perioada 2001-2004
V
  5.   H.G. nr.472/17-05-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor proceselorverbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale parțiale din perioada 2001-2004, a modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali și a primarilor, precum și a consilierilor județeni și a modelului adeverinței privind exercitarea dreptului de vot
V
  6.   H.G. nr.473/17-05-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale parțiale din perioada 2001-2004
V
  7.   H.G. nr.474/17-05-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor ștampilelor care vor fi folosite la alegerile locale parțiale din perioada 2001Ń2004
V
  8.   H.G. nr.475/17-05-2001 
HOTĂRÂRE privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din perioada 2001-2004
V
  9.   O. nr.322/16-05-2001 (C.N.A.S.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor privind modul de încasare a contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.74/2000
-
  10.   O. nr.323/1.808/17-05-2001 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România pentru modificarea art. 57 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr.269/79/2001
-


Luni, 16 mai 2022, 14:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.