Monitorul Oficial
nr. 151/28 martie 2001

Publicare
  1.   D.C.C. nr.265/19-12-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.261, ale art.284 alin.1 și ale art.288(1) din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin Ordonanța Guvernului nr.13/1998
-
  2.   O.U.G. nr.44/23-03-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
N
  3.   H.G. nr.328/22-03-2001 
HOTĂRÂRE privind înființarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru integrarea României în NATO
V
  4.   H.G. nr.329/22-03-2001 
HOTĂRÂRE privind importul și comercializarea unor produse folosite
V
  5.   H.G. nr.330/22-03-2001 
HOTĂRÂRE pentru revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  6.   H.G. nr.331/22-03-2001 
HOTĂRÂRE privind indexarea cuantumului alocației de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament
T
  7.   O. nr.38/160/19-02,20-02-2001 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea unor măsuri privind comercializarea băuturilor alcoolice distilate
-
  8.   O. nr.75/37/15-03-2001 (A.N.R.G.N., A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale
-
  9.   O. nr.267/07-03-2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea aplicării Reglementării tehnice europene JAR MMEL/MEL - Lista master a echipamentului minim și Lista echipamentului minim, necesare pentru operarea în condiții de siguranță a aeronavelor civile de transport aerian public
-


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.