Monitorul Oficial
nr. 100/27 februarie 2001

Publicare
  1.   L. nr.19/22-02-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție
V
  2.   D. nr.53/21-02-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție
-
  3.   L. nr.23/22-02-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
V
  4.   D. nr.57/21-02-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
-
  5.   D.C.C. nr.221/14-11-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 1-3 din anexa nr.IV/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și a dispozițiilor pct. 1-3 din anexa nr.III/2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
-
  6.   H.G. nr.246/15-02-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării de către Ministerul Turismului, în anul 2001, a unor materiale promoționale cu oferta turistică a României
T
  7.   H.G. nr.248/15-02-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.21/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
A
  8.   O. nr.26/12-02-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea speciilor de animale, categoriilor de producție și greutății minime admise pentru export în anul 2001
-


Miercuri, 30 septembrie 2020, 00:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.