Monitorul Oficial
nr. 470/27 septembrie 2000

Publicare
  1.   D. nr.364/21-09-2000 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României
-
  2.   D. nr.365/21-09-2000 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  3.   O.U.G. nr.141/21-09-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
A
  4.   H.G. nr.827/21-09-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.43/1999 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.878/1999 privind măsurile organizatorice pentru efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2001
-
  5.   H.G. nr.828/21-09-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
T
  6.   O. nr.2.035/18-04-2000 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil
-
  7.   C. nr.24/22-09-2000 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei
-
  8.   O. nr.3/19-09-2000 (B.N.R.)
ORDIN
-
  9.   Listă/27-09-2000 
LISTĂ cuprinzând agenții economici avizați să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăți comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.596 din 7 decembrie 1999, nr.641 din 29 decembrie 1999, nr.60 din 10 februarie 2000, nr.158 din 17 aprilie 2000, nr.226 din 23 mai 2000 și nr.340 din 21 iulie 2000
-
  10.   N. nr.10/19-09-2000 (B.N.R.)
NORME privind deschiderea de către Banca Națională a României a contului tip bancă în faliment
-


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.