Monitorul Oficial
nr. 288/26 iunie 2000

Publicare
  1.   D. nr.14/21-01-2000 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a deciziilor nr.5/1997 și nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
-
  2.   L. nr.101/19-06-2000 
LEGE pentru ratificarea deciziilor nr.5/1997 și nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
V
  3.   D. nr.232/15-06-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea deciziilor nr.5/1997 și nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
-
  4.   D. nr.357/10-11-1999 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993
-
  5.   L. nr.102/19-06-2000 
LEGE pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993
V
  6.   D. nr.233/15-06-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993
-
  7.   H.C.D. nr.23/20-06-2000 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  8.   O.U.G. nr.84/22-06-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind garantarea unui plasament interbancar
T
  9.   O. nr.661/11-05-2000 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind asigurarea auditului intern al Fondului național, al agențiilor de plăți, al autorităților de implementare și al agențiilor de implementare pentru fondurile comunitare
A
  10.   O. nr.728/26-05-2000 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice nr.680.035 din 22 mai 2000 privind exercitarea controlului financiar preventiv delegat, prin care se stabilesc tipurile de operațiuni supuse controlului, limitele valorice peste care se efectuează controlul, documentele justificative însoțitoare și modul de efectuare a controlului financiar preventiv delegat
-
  11.   Decizie nr.5/1997 
DECIZIE nr. 5/1997 a Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și A.E.L.S.
-
  12.   Decizie nr.8/1997 
DECIZIE nr. 8/1997 a Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și A.E.L.S.
-


Duminică, 29 martie 2020, 19:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.