Monitorul Oficial
nr. 183/27 aprilie 2000

Rectificare:
  1.   L. nr.19/17-03-2000 
LEGE privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
Publicare
  2.   L. nr.67/27-04-2000 
LEGE pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
-
  3.   D. nr.139/27-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
-
  4.   O.U.G. nr.41/27-04-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   H.G. nr.328/25-04-2000 
HOTĂRÂRE privind instituirea interdicției de a furniza și de a vinde petrol și unele produse petroliere Republicii Federale Iugoslavia și excepțiile de la această interdicție
A
  6.   H.G. nr.332/27-04-2000 
HOTĂRÂRE privind recorelarea pensiilor de asigurări sociale de stat
T


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.