Monitorul Oficial
nr. 643/29 decembrie 1999

Publicare
  1.   D. nr.441/28-12-1999 
DECRET privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor veterani de război, pensionari militari, din Ministerul de Interne
-
  2.   H.G. nr.1.055/28-12-1999 
HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999
-
  3.   H.G. nr.1.056/28-12-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor rectificate de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes național aflate sub autoritatea Băncii Naționale a României
T
  4.   H.G. nr.1.057/28-12-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor rectificate de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale Regiei Naționale a Pădurilor, Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. și Companiei Naționale "Apele Române" - S.A., aflate sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
T
  5.   H.G. nr.1.058/28-12-1999 
HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifului de licențiere a Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 1999
T
  6.   H.G. nr.1.059/28-12-1999 
HOTĂRÂRE privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor publice stabilite în anexa la Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A
  7.   H.G. nr.1.060/28-12-1999 
HOTĂRÂRE privind modificarea pct. 16 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.311/1999 pentru aprobarea Listei cuprinzând subvențiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat în anul 1999 și a Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea și controlul subvențiilor pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere, precum și ale transferurilor destinate acțiunilor de protecție socială a personalului din acest domeniu
-
  8.   H.G. nr.1.061/28-12-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.003/1999 privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu
-
  9.   H.G. nr.1.062/28-12-1999 
HOTĂRÂRE pentru suplimentarea efectivelor de jandarmi destinate asigurării controlului accesului în curtea Palatului Parlamentului
T
  10.   H.G. nr.1.063/28-12-1999 
HOTĂRÂRE privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
V


Joi, 22 octombrie 2020, 03:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.